Noví kolegovia v pracovnej skupine Fóra CR

18.09.2020 sa v sídle Fóra CR konalo stretnutie s časťou pracovnej skupiny, v ktorej k dnešnému dňu máme zastúpené už takmer všetky segmenty cestovného ruchu. Sekciu Cestovné agentúry v pracovnej skupine Fóra CR zastupuje Zuzka Rigová (Apple travel), IATA agentúry zastupuje Robert Mikita ( Sky4U), sekciu cestovných kancelárií zastupuje Lívia Čajová ( Elit travel), sekciu sprievodcov Marian Bilačič predseda Slovenskej spoločnosti sprievodcov, sekciu autobusovej dopravy Branislav Doboš, šéf Únie súkromných autobusových dopravcov.

Prebrali sme aktuálne spoločné a špecifické problémy pre segmenty agentúr a let. agentúr, program pre najbližšie týždne, zámer činnosti FCR a prejednali akútnu prioritu – pomoc CA a CK zo strany štátu možnosti ( a akútnu potrebu !!!) priamych dotácii, kompenzácii strát spôsobených krízou a opatreniami vlády.

Opäť zdôrazňujeme : naša činnosť nesupluje, ani nie je v rozpore so žiadnou existujúcou štruktúrou CR, prepájame jednotlivé segmenty informačne, pracujeme na báze informácií – prieskumov – analýz – výstupov a návrhov riešeni, ktoré zohľadňujú vsetky subjekty so spoločným menovateľom “cestovný ruch” bez ohľadu na príslušnosť v akýchkoľvek organizáciách.

Existencia organizácií, asociácií , združení jednotlivych segmentov má svoj nesporný význam, pretože dobre pozná problematiku špecifického sektoru a má možnosti ho kvalitne ho zastupovať . Naše aktivity sa v ideálnom pripade možu dopĺňať a koordinovať, tak ako je to v Českej republike. Sme od začiatku činnosti otvoreni spolupráci so všetkými organizáciami v cestovnom ruchu, ich nielen formálne, ale aj skutočne, aktívne a funkčné prepojenie je v tejto dobe obzvlášť potrebné.

Pridaj komentár