Spolupracujeme s odborníkmi

Okrem informačnej činnosti, nemenej dôležitá úloha Fóra je aj nezávislá analýza aktuálnych problémov v rôznych oblastiach cestovného ruchu, hľadanie riešení s cieľom skvalitnenia procesov v cestovnom ruchu ako celku. Základnou premisou Fóra je podpora každej prínosnej spolupráce, ako aj otvorenosť širokej komunikácii a konzultácii problémov. Lebo len v diskusii sa rodia dobré riešenia. 

Súčasťou nášho tímu je expertná skupina, odborní konzultatni. Predstavujeme vám dnes dvoch z nich. Veľmi si vážime ich ochotu spolupracovať s tímom FCR a zdieľať svoje celoživotné odborné znalosti.

V situácii, v ktorej sa cestovný ruch nachádza, je jedine spolupráca nás všetkých cesta zo začarovaného kruhu. Tu sú mená odborníkov, ktorí v posledných týždňoch prijali ponuku v tíme nezávislých odborníkov a konzultantov pre Fórum cestovného ruchu pre jednotlivé oblasti:

Pokračovať v čítaní „Spolupracujeme s odborníkmi“