Poisťovne stále otáľajú s uzavretím zmlúv o poistení insolventnosti aj pre známe a zabehnuté cestovné kancelárie

Dynamický model poistenia, ktorý navrhuje Fórum cestovného ruchu, by mohol byť riešením situácie povinného poistenia insolventnosti cestovných kancelárií v budúcnosti.

Aj napriek tomu, že väčšine cestovných kancelárií vypršali zmluvy o poistení pre prípad úpadku koncom decembra a väčšia časť cestovných kancelárií uzavrela nové zmluvy, niektorým veľkým a dobre fungujúcim cestovným kanceláriám sa ani do dnešného dňa nepodarilo poistit‘ sa. Nepoistené cestovné kancelárie nemôžu predávať nové zájazdy, a tak sa stali ,,rujkojemníkmi poisťovní“.

Hoci povinnosť poistiť sa voči insolventnosti predpisuje cestovným kanceláriám zákon, v praxi však neexistuje žiadny mechanizmus, ktorý by cestovným kanceláriám garantoval možnosť, že ich poisťovne voči insolventnosti skutočne aj poistia. 

Situáciu výrazne skomplikovala aj skutočnosť, že poisťovňa Allianz -SP sa rozhodla neposkytovať v budúcnosti cestovným kanceláriám tento produkt a pre mnohé cestovné kancelárie vznikol problém uzatvoriť novú zmluvu. Väčšina poisťovní totiž odmieta poistiť ,,nových” klientov pre tento produkt.

Uzavrieť poistenie voči insolventnosti za prijateľných a predvídateľných podmienok bol ku koncu roku problém pre mnohé aj pre stabilné a dlhodobo fungujúce cestovné kancelárie.

Hoci minuloročná sezóna bola prakticky ,,mŕtva” a obraty v novej sezóne tiež zjavne nedosiahnu štandardnú úroveň, poisťovne výrazne navyšovali sadzby poistného a požadovanej zábezpeky z dôvodu aktuálnej rizikovosti sektoru a z dôvodu ,,právnej neistoty” ohľadom vydaných voucherov a zodpovednosti, ktorá z nich v prípade insolventnosti CK vyplýva.

Zákon 136/2020 Z.z., ktorým sa dopl’ňa zákon  170/2018 Z.z. o zájazdoch jednoznačne definuje povinnosť poisťovniam poskytnúť plnenie z ochrany pre prípad úpadku klientom, ktorí podpísali tzv. Oznámenie o náhradnom zájazde v dobe poistenia cestovnej kancelárie, bez ohľadu na dátum ich realizácie.

To znamená, že plnenie voči klientom z pôvodnej poistnej zmluvy nastáva aj v prípade, že CK už v dobe úpadku nie je poistená, alebo zmenila poisťovňu. Poisťovňa má povinnosť plnenia do výšky poistnej sumy pôvodných poistení. Túto skutočnosť potvrdila aj predsedníčka Asociácie slovenských poisťovní SLASPO, p. Jozefína Žáková.

Ako riešenie problému poistenia insolventnosti do budúcna Fórum cestovného ruchu na základe analýzy spracovanej nezávislou expertnou skupinou navrhuje tzv. dynamický model poistenia.

Výška poistného a zložených záloh (zábezpeky) by priamo zodpovedala aktuálnemu objemu uzavretých zmlúv o zájazdoch a spojených službách cestovného ruchu v určitom období sezóny a menila by sa s dynamikou uzatvárania nových zmlúv o zájazde. Nevyhnutný bude aj vstup štátu ako garanta prostredníctvom garančných schém, minimálne pre prechodné obdobie, kým sa situácia v cestovnom ruchu nestabilizuje.

Pridaj komentár