Vstup do Chorvátska – aké sú podmienky?

Informácia o podmienkach vstupu do Chorvátska počas leta (podmienky sú už v platnosti od 1. apríla).

Možnosti:

1/ Antigénový test (musí byť v overenom zozname uznávaných AG testov) alebo PCR test nie starší ako 48 hodín (uznávaný antigénový test vám spravia napr. aj na letisku vo Viedni za 35 Eur). Ak je však váš pobyt dlhší ako 10 dní, budete potrebovať ďalší antigénový test.

2/ Doklad o pozitívnom antigénovom alebo PCR teste nie staršom ako 180 dní a súčasne od vydania ktorého uplynulo minimálne 11 dní. Rovnako môže byť použité aj lekárske potvrdenie o prekonaní ochorenia.

3/ Očkovanie 2 dávkami všetkých vakcín, ktoré sa v Európe aktuálne používajú.

4/ Ak nič z toho nemáte, idete na 10 dní do karantény, ktorú si môžete skrátiť absolvovaním testu v Chorvátsku. Karanténa a jej ukončenie je evidovaná online.

5/ Za účelom tranzitu musíte opustiť Chorvátsko do 12 hodín.

Deti do 7 rokov nepotrebujú žiadne potvrdenie. Suma sumárum, nič extra radostné, ale stále ešte veľmi prijateľné a rozumné podmienky. Želáme šťastnú cestu do Chorvátska a príjemný pobyt.

Pridaj komentár