Kompenzácie cestovných kancelárií, cestovných agentúr a sprievodcov

Návrh Fóra cestovného ruchu

Cestovný ruch je od marca jedno z najviac postihnutých odvetví, s perpektívou reštartu kdesi v nedohľadne. Cestovné kancelárie, agentúry a sprievodcovia prišli o viac ako 90 % príjmov. Ani pol roka od začiatku krízy neboli prijaté žiadne konkrétne opatrenia pre sektor cestovného ruchu (okrem nedostačujúcich plošných), ktoré by zásadným spôsobom riešili veľmi kritickú situáciu subjektov podnikajúcich v cestovného ruchu.

V spolupráci s tímom konzultantov sme pripravili návrh kompenzácií výpadku príjmov. Skutočná pomoc cestovným kanceláriám, ale vyžaduje riešiť problém komplexne, pretože kompenzáciou sa rieši iba jeho časť (aj keď na ňu všetci zbožne čakáme).

Pokračovať v čítaní „Kompenzácie cestovných kancelárií, cestovných agentúr a sprievodcov“

Pozvánka na spoluprácu Asociácii cestovných kancelárií SACKA

Na sekretariát Sacka sme zaslali mailom v pondelok 05. 10. 2020 doleuvedenú pozvánku na spoluprácu. Dúfajme, že p. Berkeš príjme naše pozvanie na stretnutie a budeme mať možnosť prediskutovať možnosti vzájomnej spolupráce.

Fórum cestovného ruchu plne rešpektuje SACKA ako stavovskú organizáciu a jej úlohu v zastupovaní záujmov svojich členov. Činnosť Fóra ( informačná, vzdelávacia a konzultačná) a jej zámer je skvalitnenie procesov v cestovnom ruchu ako celku. Spolupráca môže byť navzájmom prospešná. Fórum v súčasnosti na takejto báze spolupracuje s viacerými asociáciami, spolkami a úniami, zastrešujúcimi jednotlivé segmenty CR.

Pokračovať v čítaní „Pozvánka na spoluprácu Asociácii cestovných kancelárií SACKA“

Návrh opatrení na minimalizáciu škôd v cestovnom ruchu spôsobených Covid krízou

Spracované 6.mája 2020

Zadefinovanie problémov:

1/ ŠKODLIVÁ  KAMPAŇ a plošné odrádzanie obyvateľov ( súčasných a potenciálnych klientov) od cestovania. Navrhujeme, namiesto generálnej anticestovateľskej kampane zdôrazniť prednosti dovolenky doma, ale súčasne neodrádzať od cestovania. Odlišovať  krajiny, ktoré sú:

Pokračovať v čítaní „Návrh opatrení na minimalizáciu škôd v cestovnom ruchu spôsobených Covid krízou“