O nás

Profesijné združenie subjektov cestovného ruchu – Fórum cestovného ruchu má za dlhodobý cieľ vytvorenie komunikačnej a informačnej bázy pre subjekty cestovného ruchu. Sledovať a mapovať dianie v cestovom ruchu na Slovensku aj v okolitých krajinách a cieľových destináciách cestovného ruchu. Naším zámerom je spolupráca s tímom odborníkov pre rôzne oblasti, do ktorých cestovný zasahuje a tiež s destinačnými odborníkmi s cieľom efektívne a promptne reagovať na aktuálne problémy v cestovnom ruchu. Zároveň si uvedomujeme nevyhnutnú potrebu stabilnejšieho ukotvenia a efektívnejšieho riadenia cestovného ruchu ako doležitého segmentu hospodárstva Slovenska..

Kľúčový dokument na založenie Fóra cestovného ruchu – ako reakcia na krízovú situáciu bola VÝZVA SUBJEKTOV CESTOVNÉHO RUCHU, v ktorej sme zadefinovali najpálčivejšie problémy a ich riešenia, ktoré by umožnili skorý reštart cestovného ruchu s minimálnymi možnými následkami. Dokument v priebehu jedného týždňa podporilo podpisom 150 subjektov cestovného ruchu, medzi nimi veľké cestovné kancelárie a známe hotely s dlhodobou tradíciou. VÝZVU si môžete prečítať TU: 

https://www.akodalejcr.sk/2020/05/16/tolko-slobody-v-cestovani-kolko-je-mozne-tolko-obmedzeni-kolko-bude-nutne/

Fórum cestovného ruchu je po krátkej dobe svojej existencie významným zdrojom informovanosti o dianí v cestovnom ruchu na Slovensku aj v zahraničí.

Mapujeme dennodenne všetky dostupné zdroje informácií o cestovnom ruchu a prinášame z minúty na minútu čerstvé aktuality o dianí v našom segmente zástupcom cestovného ruchu na dvoch platformách:

1/Pre profesionálov je tu zatvorená profesijná skupina na sociálnej sieti facebook Fórum cestovného ruchu. Už po niekoľkých týždňoch činnosti má stovky aktívnych členov, prispievateľov a sledovateľov. Vďaka ich pomoci a ochote spolupracovať sme získali prvé zaujímavé analýzy, ktoré môžu byť kvalitnou bázou na riešenie aktuálnych problémov. Neustálou komunikáciou so širokou základňou predstaviteľov cestovného ruchu mapujeme aktuálne problémy a podnety.

2/ Pre širokú verejnosť je tu facebooková stránka: Fórum cestovného ruchu – slúži na informovanie širokej verejnosti o dianí v cestovnom ruchu.

Naším cieľom nie je suplovať ktorúkoľvek jestvujúcu zložku v súčasnej štruktúre cestovného ruchu, ale rozšírenie jej základne.

Fórum cestovného ruchu je pripravené spolupracovať so všetkými jestvujúcimi organizáciami a podporiť ich činnosť, predovšetkým v informačnej rovine.

Napokon činnosť profesijných združení podobného typu ukázala svoje opodstnenie v mnohých okolitých krajinách, napríklad v Českej republike, kde Fórum CR je po mnohých rokoch aktívnej činnosti mienkotvorný a vysoko odborne postavený a uznávaný subjekt v štruktúrach cestovného ruchu ČR.

Autor: Dipl. Ing. Zuzana Ballaschová

V Bratislave dňa 23.augusta 2020.

Profesné združenie Fórum cestovného ruchu bolo založené 22.06.2020

IČO: 53127439

Evidované v registri občianskych združení 7.7.2020 VV S/1-900/90-59469