Vstup do Chorvátska – aké sú podmienky?

Informácia o podmienkach vstupu do Chorvátska počas leta (podmienky sú už v platnosti od 1. apríla).

Možnosti:

1/ Antigénový test (musí byť v overenom zozname uznávaných AG testov) alebo PCR test nie starší ako 48 hodín (uznávaný antigénový test vám spravia napr. aj na letisku vo Viedni za 35 Eur). Ak je však váš pobyt dlhší ako 10 dní, budete potrebovať ďalší antigénový test.

2/ Doklad o pozitívnom antigénovom alebo PCR teste nie staršom ako 180 dní a súčasne od vydania ktorého uplynulo minimálne 11 dní. Rovnako môže byť použité aj lekárske potvrdenie o prekonaní ochorenia.

3/ Očkovanie 2 dávkami všetkých vakcín, ktoré sa v Európe aktuálne používajú.

4/ Ak nič z toho nemáte, idete na 10 dní do karantény, ktorú si môžete skrátiť absolvovaním testu v Chorvátsku. Karanténa a jej ukončenie je evidovaná online.

5/ Za účelom tranzitu musíte opustiť Chorvátsko do 12 hodín.

Deti do 7 rokov nepotrebujú žiadne potvrdenie. Suma sumárum, nič extra radostné, ale stále ešte veľmi prijateľné a rozumné podmienky. Želáme šťastnú cestu do Chorvátska a príjemný pobyt.

Grécky týždeň / 200 rokov nezávislosti Grécka

22.03.-28.03. 2021

Dovoľujem si informovať, že ambasáda Grécka, pripravila pri príležitosti 200. výročia nezávislosti krajiny rad zaujímavých podujatí v médiách. Na ich sledovanie vás srdečne pozývame.

V pozvánke ambasády Grécka sa ďalej píše:

Rok 2021 je míľnikom v histórii helenizmu. Predstavuje dvestoročnicu gréckej revolúcie, ktorá viedla k nezávislosti a k založeniu moderného gréckeho štátu. Ten je nositeľom helénskeho kultúrneho dedičstva dodnes.
Vzhľadom na to, že z dôvodu protipandemických opatrení nemáme iné možnosti, ako toto významné výročie osláviť, radi by sme upriamili vašu pozornosť na sériu relácií RTVS, venovanú gréckej kultúre a spoločnosti v týždni 22. – 28. marca 2021.
Na znak pocty plánujeme nasvietiť budovu veľvyslanectva v gréckych farbách modrej a bielej večer v deň gréckeho štátneho sviatku vo štvrtok 25. marca 2021 od 18:00 do 20:00.
Veríme, že duch helenizmu pretrvá a poskytne príležitosť Grékom aj Slovákom osláviť svoje spoločné kultúrne a historické väzby.

Pokračovať v čítaní „Grécky týždeň / 200 rokov nezávislosti Grécka“

Kto ešte nehodil do cestovky kameňom?

Štát zakázal cestovanie do zahraničia za účelom rekreácie a tým opäť znemožnil podnikanie cestovným kanceláriám, ktoré už rok bojujú o prežitie.

Veľká časť z nich však doteraz, po 12 mesiacoch od začiatku pandémie, nedostala vyplatené ani kompenzácie nákladov na prevádzku, na základe kompenzačnej schémy MDV. Cestovné kancelárie pritom majú z minulej sezóny záväzky voči klientom vo forme odložených a náhradných zájazdov, ktorých realizácia je opäť v nedohľadne. Pri takomto radikálnom kroku musí byť súčasne jasne oznámené, ako budú kancelárie, agentúry, dopravcovia, sprievodcovia a všetci, ktorých sa obmedzenie týka skutočne efektívne štátom podporené, aby sa predišlo ich kolapsu a v konečnom dôsledku aj poškodeniu klientov.

Doterajší spôsob kompenzácií je žiaľ výrazne oneskorený a vzhľadom k vysokým doterajším stratám v sektore cestovného ruchu nie je v dostačujúcej výške. Záväzky CK voči klientom s ohľadom na vývoj situácie predstavujú ťažké bremeno na ich pleciach a je otázne, či bude bez efektívnej podpory štátu ďalej únosné.

To, čo však ,,cestovkárov” trápi možno najviac, je strata dôvery klientov. Rušenie a prekladanie už raz presúvaných zájazdov naruší dlhodobo budovanú dôveru klientov v cestovanie s cestovnými kanceláriami možno na dlhé roky.

A štát? Prilieva olej do ohňa. Namiesto racionálnych postojov k situácii podporuje mediálnu ,,kriminalizáciu” ľudí, ktorí sa po dlhých mesiacoch limitovaných možností pohybu rozhodli legálne vycestovať za slnkom, oddychom a rekreáciou. Slnko a pobyt pri mori dokázateľne podporuje nielen fyzické, ale aj duševné zdravie, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou komplexného obrazu zdravia. Vyťahovať z kontextu jednotlivé individuálne a výnimočné prípady nakazenia sa v zahraničí (kde je mimochodom situácia neporovnateľne lepšia) a nedať na misku váh pozitíva oddychu a rekreácie a napokon aj záchrany sektoru cestovného ruchu, považujeme za neprijateľné.

S rešpektom k potrebným opatreniam na ochranu verejného zdravia, vyzývame vládu, aby postupovala konzistentne, aby ruka v ruke s nevyhnutnými opatreniami išli efektívne opatrenia na záchranu sektoru cestovného ruchu a aby mediálnymi výstupmi nerozdúchavala negatívnu atmosféru a postoje voči cestovateľom a cestovným kanceláriám.

Sloboda pohybu a sloboda v cestovaní je základným právom každého z nás.

Chorvátsko – aká bola sezóna 2020. Vyhliadky a pripravenosť hoteliérov na sezónu 2021.

Pozývame Vás na online diskusiu o Chorvátsku ako turistickej destinácii.

Aká bola sezóna 2020? Ktoré krajiny mali najväčší podiel zrealizovaných nocľahov a aký podiel na celkovom počte turistov a prenocovaní mali slovenskí turisti? Ktoré segmenty cestovného ruchu boli na tom najlepšie? Ako kríza zmenila trendy v cestovnom ruchu Chorvátska? Je kríza príležitosťou na zmenu v smerovní rozvoja chorvátskeho turizmu? Tieto otázky položíme predstaviteľovi Chorvátskeho turistického združenia – zastúpenie pre CZ a SK, p. Dubravkovi Mihotic.

Rovnako Vám prinesieme aj informácie o možnostiach dopravy do Chorvátska v sezóne 2021 – novej linke spoločnosti RegioJet a plánovanom leteckom spojení do Chorvátska.

Za akých podmienok je možný aktuálne vstup na územie CRO a ako žije Chorvátsko tieto dni. Priamy vstup z ostrova Hvar.

Diskusia je určená pre profesionálov (podnikateľov) v cestovnom ruchu, zaregistrovať sa môžete na info@forumcr.sk.

Registrované subjekty vo Fóre CR dostanú pozvánku mailom.

TERMÍN: utorok 16.02., 13.00

Prezentácia Thajska

Vážení kolegovia,

pozývame Vás na prezentáciu / webinár THAILAND TRAVEL PACKAGES, ktorú organizuje TAT – pražská centrála pre cestovný ruch Thajska v spolupráci s CK SETTOUR.

Dátum: 11. februára 2021, 10-11.00

Obsah: aktuálne možnosti cestovania do Thajska, pripravované cestovné balíčky, množsvo zaujímavých informácií a cestovateľských tipov. Reportáž Andreja Maťka z Thajska.

Program:

  • úvod – predstavenie TAT
  • prezentácia inšpiratívnych turistických balíčkov, aktuálna situácia v Thajsku/ online z Thajska informuje Andrej Maťko
  • pripravované letecké spojenia – prezentuje letisko Viedeň

Prihláška na webinár: info@forumcr.sk, uveďte názov CK, meno zástupcu a kontaktný e-mail.

Na webinár sa môžu prihlásiť aj neregistrované CK, CA vo Fóre CR.

Link na pripojenie bude zaslaný záujemcom mailom, prihlásiť sa možno do štvrtku 9.00.

On line Zoom stretnutie – téma: Dopad krízy na súkromnú autobusovú dopravu

Pozývame členov Fóra CR na ďalší zo série online Zoom stretnutí.

Termín: 

Utorok 26.1.2021 o 13.00 hodine

Téma: Dopad krízy na súkromnú autobusovú dopravu

  • Ako korona kríza zasiahla súkromnú austobusovú dopravu
  • Dotácie a pomoc pre súkromných autobusových dopravcov – čo sa podarilo dosiahnuť a aká je aktuálna situácia
  • Aktuálne obmedzenia a možnosti autobusových dopravcov a vyhliadky na 2021
  • Spolupráca a prepojenosť autobusových dopravcov s ostatným sektormi CR

Hosť Zoomu:

Branislav Doboš – šéf Únie súkromných autobusových dopravcov. Členovia FCR nájdu pozvánku v mailových schránkach, ak nie ste člen a máte záujem zúčastniť sa, pošlite e-mail na info@forumcr.sk

Poisťovne stále otáľajú s uzavretím zmlúv o poistení insolventnosti aj pre známe a zabehnuté cestovné kancelárie

Dynamický model poistenia, ktorý navrhuje Fórum cestovného ruchu, by mohol byť riešením situácie povinného poistenia insolventnosti cestovných kancelárií v budúcnosti.

Aj napriek tomu, že väčšine cestovných kancelárií vypršali zmluvy o poistení pre prípad úpadku koncom decembra a väčšia časť cestovných kancelárií uzavrela nové zmluvy, niektorým veľkým a dobre fungujúcim cestovným kanceláriám sa ani do dnešného dňa nepodarilo poistit‘ sa. Nepoistené cestovné kancelárie nemôžu predávať nové zájazdy, a tak sa stali ,,rujkojemníkmi poisťovní“.

Hoci povinnosť poistiť sa voči insolventnosti predpisuje cestovným kanceláriám zákon, v praxi však neexistuje žiadny mechanizmus, ktorý by cestovným kanceláriám garantoval možnosť, že ich poisťovne voči insolventnosti skutočne aj poistia. 

Situáciu výrazne skomplikovala aj skutočnosť, že poisťovňa Allianz -SP sa rozhodla neposkytovať v budúcnosti cestovným kanceláriám tento produkt a pre mnohé cestovné kancelárie vznikol problém uzatvoriť novú zmluvu. Väčšina poisťovní totiž odmieta poistiť ,,nových” klientov pre tento produkt.

Pokračovať v čítaní „Poisťovne stále otáľajú s uzavretím zmlúv o poistení insolventnosti aj pre známe a zabehnuté cestovné kancelárie“

Spolupracujeme s odborníkmi

Okrem informačnej činnosti, nemenej dôležitá úloha Fóra je aj nezávislá analýza aktuálnych problémov v rôznych oblastiach cestovného ruchu, hľadanie riešení s cieľom skvalitnenia procesov v cestovnom ruchu ako celku. Základnou premisou Fóra je podpora každej prínosnej spolupráce, ako aj otvorenosť širokej komunikácii a konzultácii problémov. Lebo len v diskusii sa rodia dobré riešenia. 

Súčasťou nášho tímu je expertná skupina, odborní konzultatni. Predstavujeme vám dnes dvoch z nich. Veľmi si vážime ich ochotu spolupracovať s tímom FCR a zdieľať svoje celoživotné odborné znalosti.

V situácii, v ktorej sa cestovný ruch nachádza, je jedine spolupráca nás všetkých cesta zo začarovaného kruhu. Tu sú mená odborníkov, ktorí v posledných týždňoch prijali ponuku v tíme nezávislých odborníkov a konzultantov pre Fórum cestovného ruchu pre jednotlivé oblasti:

Pokračovať v čítaní „Spolupracujeme s odborníkmi“

Spájame sily na podporu cestovného ruchu

Fórum cestovného ruchu Slovenskej republiky, uzavrelo ďalšie významné memorandum o spolupráci, tentokrát s medzinárodným presahom. Spolusignatárom Memoranda sa stala Česká unie cestovního ruchu, najväčšie a najvýznamnejšie nezávislé združenie v cestovnom ruchu v ČR, združujúce 16 profesijných organizácií cestovného ruchu spolu s takmer 8000 členmi.

Ich spoločným cieľom je prinášať sofistikované riešenia a návrhy legislatívnych úprav v súlade s reálnymi potrebami podnikateľov v cestovnom ruchu, upevnenie pozície cestovného ruchu ako celku v hospodárstve oboch krajín a zvyšovanie kvality interných komunikačných procesov v segmente.  

Pokračovať v čítaní „Spájame sily na podporu cestovného ruchu“