Grécky týždeň / 200 rokov nezávislosti Grécka

22.03.-28.03. 2021

Dovoľujem si informovať, že ambasáda Grécka, pripravila pri príležitosti 200. výročia nezávislosti krajiny rad zaujímavých podujatí v médiách. Na ich sledovanie vás srdečne pozývame.

V pozvánke ambasády Grécka sa ďalej píše:

Rok 2021 je míľnikom v histórii helenizmu. Predstavuje dvestoročnicu gréckej revolúcie, ktorá viedla k nezávislosti a k založeniu moderného gréckeho štátu. Ten je nositeľom helénskeho kultúrneho dedičstva dodnes.
Vzhľadom na to, že z dôvodu protipandemických opatrení nemáme iné možnosti, ako toto významné výročie osláviť, radi by sme upriamili vašu pozornosť na sériu relácií RTVS, venovanú gréckej kultúre a spoločnosti v týždni 22. – 28. marca 2021.
Na znak pocty plánujeme nasvietiť budovu veľvyslanectva v gréckych farbách modrej a bielej večer v deň gréckeho štátneho sviatku vo štvrtok 25. marca 2021 od 18:00 do 20:00.
Veríme, že duch helenizmu pretrvá a poskytne príležitosť Grékom aj Slovákom osláviť svoje spoločné kultúrne a historické väzby.

Pokračovať v čítaní „Grécky týždeň / 200 rokov nezávislosti Grécka“

Kto ešte nehodil do cestovky kameňom?

Štát zakázal cestovanie do zahraničia za účelom rekreácie a tým opäť znemožnil podnikanie cestovným kanceláriám, ktoré už rok bojujú o prežitie.

Veľká časť z nich však doteraz, po 12 mesiacoch od začiatku pandémie, nedostala vyplatené ani kompenzácie nákladov na prevádzku, na základe kompenzačnej schémy MDV. Cestovné kancelárie pritom majú z minulej sezóny záväzky voči klientom vo forme odložených a náhradných zájazdov, ktorých realizácia je opäť v nedohľadne. Pri takomto radikálnom kroku musí byť súčasne jasne oznámené, ako budú kancelárie, agentúry, dopravcovia, sprievodcovia a všetci, ktorých sa obmedzenie týka skutočne efektívne štátom podporené, aby sa predišlo ich kolapsu a v konečnom dôsledku aj poškodeniu klientov.

Doterajší spôsob kompenzácií je žiaľ výrazne oneskorený a vzhľadom k vysokým doterajším stratám v sektore cestovného ruchu nie je v dostačujúcej výške. Záväzky CK voči klientom s ohľadom na vývoj situácie predstavujú ťažké bremeno na ich pleciach a je otázne, či bude bez efektívnej podpory štátu ďalej únosné.

To, čo však ,,cestovkárov” trápi možno najviac, je strata dôvery klientov. Rušenie a prekladanie už raz presúvaných zájazdov naruší dlhodobo budovanú dôveru klientov v cestovanie s cestovnými kanceláriami možno na dlhé roky.

A štát? Prilieva olej do ohňa. Namiesto racionálnych postojov k situácii podporuje mediálnu ,,kriminalizáciu” ľudí, ktorí sa po dlhých mesiacoch limitovaných možností pohybu rozhodli legálne vycestovať za slnkom, oddychom a rekreáciou. Slnko a pobyt pri mori dokázateľne podporuje nielen fyzické, ale aj duševné zdravie, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou komplexného obrazu zdravia. Vyťahovať z kontextu jednotlivé individuálne a výnimočné prípady nakazenia sa v zahraničí (kde je mimochodom situácia neporovnateľne lepšia) a nedať na misku váh pozitíva oddychu a rekreácie a napokon aj záchrany sektoru cestovného ruchu, považujeme za neprijateľné.

S rešpektom k potrebným opatreniam na ochranu verejného zdravia, vyzývame vládu, aby postupovala konzistentne, aby ruka v ruke s nevyhnutnými opatreniami išli efektívne opatrenia na záchranu sektoru cestovného ruchu a aby mediálnymi výstupmi nerozdúchavala negatívnu atmosféru a postoje voči cestovateľom a cestovným kanceláriám.

Sloboda pohybu a sloboda v cestovaní je základným právom každého z nás.

Chorvátsko – aká bola sezóna 2020. Vyhliadky a pripravenosť hoteliérov na sezónu 2021.

Pozývame Vás na online diskusiu o Chorvátsku ako turistickej destinácii.

Aká bola sezóna 2020? Ktoré krajiny mali najväčší podiel zrealizovaných nocľahov a aký podiel na celkovom počte turistov a prenocovaní mali slovenskí turisti? Ktoré segmenty cestovného ruchu boli na tom najlepšie? Ako kríza zmenila trendy v cestovnom ruchu Chorvátska? Je kríza príležitosťou na zmenu v smerovní rozvoja chorvátskeho turizmu? Tieto otázky položíme predstaviteľovi Chorvátskeho turistického združenia – zastúpenie pre CZ a SK, p. Dubravkovi Mihotic.

Rovnako Vám prinesieme aj informácie o možnostiach dopravy do Chorvátska v sezóne 2021 – novej linke spoločnosti RegioJet a plánovanom leteckom spojení do Chorvátska.

Za akých podmienok je možný aktuálne vstup na územie CRO a ako žije Chorvátsko tieto dni. Priamy vstup z ostrova Hvar.

Diskusia je určená pre profesionálov (podnikateľov) v cestovnom ruchu, zaregistrovať sa môžete na info@forumcr.sk.

Registrované subjekty vo Fóre CR dostanú pozvánku mailom.

TERMÍN: utorok 16.02., 13.00

Prezentácia Thajska

Vážení kolegovia,

pozývame Vás na prezentáciu / webinár THAILAND TRAVEL PACKAGES, ktorú organizuje TAT – pražská centrála pre cestovný ruch Thajska v spolupráci s CK SETTOUR.

Dátum: 11. februára 2021, 10-11.00

Obsah: aktuálne možnosti cestovania do Thajska, pripravované cestovné balíčky, množsvo zaujímavých informácií a cestovateľských tipov. Reportáž Andreja Maťka z Thajska.

Program:

  • úvod – predstavenie TAT
  • prezentácia inšpiratívnych turistických balíčkov, aktuálna situácia v Thajsku/ online z Thajska informuje Andrej Maťko
  • pripravované letecké spojenia – prezentuje letisko Viedeň

Prihláška na webinár: info@forumcr.sk, uveďte názov CK, meno zástupcu a kontaktný e-mail.

Na webinár sa môžu prihlásiť aj neregistrované CK, CA vo Fóre CR.

Link na pripojenie bude zaslaný záujemcom mailom, prihlásiť sa možno do štvrtku 9.00.

On line Zoom stretnutie – téma: Dopad krízy na súkromnú autobusovú dopravu

Pozývame členov Fóra CR na ďalší zo série online Zoom stretnutí.

Termín: 

Utorok 26.1.2021 o 13.00 hodine

Téma: Dopad krízy na súkromnú autobusovú dopravu

  • Ako korona kríza zasiahla súkromnú austobusovú dopravu
  • Dotácie a pomoc pre súkromných autobusových dopravcov – čo sa podarilo dosiahnuť a aká je aktuálna situácia
  • Aktuálne obmedzenia a možnosti autobusových dopravcov a vyhliadky na 2021
  • Spolupráca a prepojenosť autobusových dopravcov s ostatným sektormi CR

Hosť Zoomu:

Branislav Doboš – šéf Únie súkromných autobusových dopravcov. Členovia FCR nájdu pozvánku v mailových schránkach, ak nie ste člen a máte záujem zúčastniť sa, pošlite e-mail na info@forumcr.sk

Poisťovne stále otáľajú s uzavretím zmlúv o poistení insolventnosti aj pre známe a zabehnuté cestovné kancelárie

Dynamický model poistenia, ktorý navrhuje Fórum cestovného ruchu, by mohol byť riešením situácie povinného poistenia insolventnosti cestovných kancelárií v budúcnosti.

Aj napriek tomu, že väčšine cestovných kancelárií vypršali zmluvy o poistení pre prípad úpadku koncom decembra a väčšia časť cestovných kancelárií uzavrela nové zmluvy, niektorým veľkým a dobre fungujúcim cestovným kanceláriám sa ani do dnešného dňa nepodarilo poistit‘ sa. Nepoistené cestovné kancelárie nemôžu predávať nové zájazdy, a tak sa stali ,,rujkojemníkmi poisťovní“.

Hoci povinnosť poistiť sa voči insolventnosti predpisuje cestovným kanceláriám zákon, v praxi však neexistuje žiadny mechanizmus, ktorý by cestovným kanceláriám garantoval možnosť, že ich poisťovne voči insolventnosti skutočne aj poistia. 

Situáciu výrazne skomplikovala aj skutočnosť, že poisťovňa Allianz -SP sa rozhodla neposkytovať v budúcnosti cestovným kanceláriám tento produkt a pre mnohé cestovné kancelárie vznikol problém uzatvoriť novú zmluvu. Väčšina poisťovní totiž odmieta poistiť ,,nových” klientov pre tento produkt.

Pokračovať v čítaní „Poisťovne stále otáľajú s uzavretím zmlúv o poistení insolventnosti aj pre známe a zabehnuté cestovné kancelárie“

Spolupracujeme s odborníkmi

Okrem informačnej činnosti, nemenej dôležitá úloha Fóra je aj nezávislá analýza aktuálnych problémov v rôznych oblastiach cestovného ruchu, hľadanie riešení s cieľom skvalitnenia procesov v cestovnom ruchu ako celku. Základnou premisou Fóra je podpora každej prínosnej spolupráce, ako aj otvorenosť širokej komunikácii a konzultácii problémov. Lebo len v diskusii sa rodia dobré riešenia. 

Súčasťou nášho tímu je expertná skupina, odborní konzultatni. Predstavujeme vám dnes dvoch z nich. Veľmi si vážime ich ochotu spolupracovať s tímom FCR a zdieľať svoje celoživotné odborné znalosti.

V situácii, v ktorej sa cestovný ruch nachádza, je jedine spolupráca nás všetkých cesta zo začarovaného kruhu. Tu sú mená odborníkov, ktorí v posledných týždňoch prijali ponuku v tíme nezávislých odborníkov a konzultantov pre Fórum cestovného ruchu pre jednotlivé oblasti:

Pokračovať v čítaní „Spolupracujeme s odborníkmi“

Spájame sily na podporu cestovného ruchu

Fórum cestovného ruchu Slovenskej republiky, uzavrelo ďalšie významné memorandum o spolupráci, tentokrát s medzinárodným presahom. Spolusignatárom Memoranda sa stala Česká unie cestovního ruchu, najväčšie a najvýznamnejšie nezávislé združenie v cestovnom ruchu v ČR, združujúce 16 profesijných organizácií cestovného ruchu spolu s takmer 8000 členmi.

Ich spoločným cieľom je prinášať sofistikované riešenia a návrhy legislatívnych úprav v súlade s reálnymi potrebami podnikateľov v cestovnom ruchu, upevnenie pozície cestovného ruchu ako celku v hospodárstve oboch krajín a zvyšovanie kvality interných komunikačných procesov v segmente.  

Pokračovať v čítaní „Spájame sily na podporu cestovného ruchu“

Aktuálne dostupné formy pomoci pre cestovný ruch.

Ponúkame vám na využitie prezentáciu, ktorú pripravili naši kolegovia vo Fóre CR a odprezentovali na utorkovej Zoom konferencii na tému POMOC CESTOVNĚMU RUCHU – dostupné schémy pomoci a návrhy kompenzácii pre CK, CA a sprievodcov.

Autormi prezentácie sú Michaela Szabó a Marián Bilačič. Tešíme sa na najbližšej ZOOM konferencii na tému POISTENIE CK – ako ďalej.

Pokračovať v čítaní „Aktuálne dostupné formy pomoci pre cestovný ruch.“