Prezentácia Thajska

Vážení kolegovia,

pozývame Vás na prezentáciu / webinár THAILAND TRAVEL PACKAGES, ktorú organizuje TAT – pražská centrála pre cestovný ruch Thajska v spolupráci s CK SETTOUR.

Dátum: 11. februára 2021, 10-11.00

Obsah: aktuálne možnosti cestovania do Thajska, pripravované cestovné balíčky, množsvo zaujímavých informácií a cestovateľských tipov. Reportáž Andreja Maťka z Thajska.

Program:

  • úvod – predstavenie TAT
  • prezentácia inšpiratívnych turistických balíčkov, aktuálna situácia v Thajsku/ online z Thajska informuje Andrej Maťko
  • pripravované letecké spojenia – prezentuje letisko Viedeň

Prihláška na webinár: info@forumcr.sk, uveďte názov CK, meno zástupcu a kontaktný e-mail.

Na webinár sa môžu prihlásiť aj neregistrované CK, CA vo Fóre CR.

Link na pripojenie bude zaslaný záujemcom mailom, prihlásiť sa možno do štvrtku 9.00.

On line Zoom stretnutie – téma: Dopad krízy na súkromnú autobusovú dopravu

Pozývame členov Fóra CR na ďalší zo série online Zoom stretnutí.

Termín: 

Utorok 26.1.2021 o 13.00 hodine

Téma: Dopad krízy na súkromnú autobusovú dopravu

  • Ako korona kríza zasiahla súkromnú austobusovú dopravu
  • Dotácie a pomoc pre súkromných autobusových dopravcov – čo sa podarilo dosiahnuť a aká je aktuálna situácia
  • Aktuálne obmedzenia a možnosti autobusových dopravcov a vyhliadky na 2021
  • Spolupráca a prepojenosť autobusových dopravcov s ostatným sektormi CR

Hosť Zoomu:

Branislav Doboš – šéf Únie súkromných autobusových dopravcov. Členovia FCR nájdu pozvánku v mailových schránkach, ak nie ste člen a máte záujem zúčastniť sa, pošlite e-mail na info@forumcr.sk

Poisťovne stále otáľajú s uzavretím zmlúv o poistení insolventnosti aj pre známe a zabehnuté cestovné kancelárie

Dynamický model poistenia, ktorý navrhuje Fórum cestovného ruchu, by mohol byť riešením situácie povinného poistenia insolventnosti cestovných kancelárií v budúcnosti.

Aj napriek tomu, že väčšine cestovných kancelárií vypršali zmluvy o poistení pre prípad úpadku koncom decembra a väčšia časť cestovných kancelárií uzavrela nové zmluvy, niektorým veľkým a dobre fungujúcim cestovným kanceláriám sa ani do dnešného dňa nepodarilo poistit‘ sa. Nepoistené cestovné kancelárie nemôžu predávať nové zájazdy, a tak sa stali ,,rujkojemníkmi poisťovní“.

Hoci povinnosť poistiť sa voči insolventnosti predpisuje cestovným kanceláriám zákon, v praxi však neexistuje žiadny mechanizmus, ktorý by cestovným kanceláriám garantoval možnosť, že ich poisťovne voči insolventnosti skutočne aj poistia. 

Situáciu výrazne skomplikovala aj skutočnosť, že poisťovňa Allianz -SP sa rozhodla neposkytovať v budúcnosti cestovným kanceláriám tento produkt a pre mnohé cestovné kancelárie vznikol problém uzatvoriť novú zmluvu. Väčšina poisťovní totiž odmieta poistiť ,,nových” klientov pre tento produkt.

Pokračovať v čítaní „Poisťovne stále otáľajú s uzavretím zmlúv o poistení insolventnosti aj pre známe a zabehnuté cestovné kancelárie“

Spolupracujeme s odborníkmi

Okrem informačnej činnosti, nemenej dôležitá úloha Fóra je aj nezávislá analýza aktuálnych problémov v rôznych oblastiach cestovného ruchu, hľadanie riešení s cieľom skvalitnenia procesov v cestovnom ruchu ako celku. Základnou premisou Fóra je podpora každej prínosnej spolupráce, ako aj otvorenosť širokej komunikácii a konzultácii problémov. Lebo len v diskusii sa rodia dobré riešenia. 

Súčasťou nášho tímu je expertná skupina, odborní konzultatni. Predstavujeme vám dnes dvoch z nich. Veľmi si vážime ich ochotu spolupracovať s tímom FCR a zdieľať svoje celoživotné odborné znalosti.

V situácii, v ktorej sa cestovný ruch nachádza, je jedine spolupráca nás všetkých cesta zo začarovaného kruhu. Tu sú mená odborníkov, ktorí v posledných týždňoch prijali ponuku v tíme nezávislých odborníkov a konzultantov pre Fórum cestovného ruchu pre jednotlivé oblasti:

Pokračovať v čítaní „Spolupracujeme s odborníkmi“

Spájame sily na podporu cestovného ruchu

Fórum cestovného ruchu Slovenskej republiky, uzavrelo ďalšie významné memorandum o spolupráci, tentokrát s medzinárodným presahom. Spolusignatárom Memoranda sa stala Česká unie cestovního ruchu, najväčšie a najvýznamnejšie nezávislé združenie v cestovnom ruchu v ČR, združujúce 16 profesijných organizácií cestovného ruchu spolu s takmer 8000 členmi.

Ich spoločným cieľom je prinášať sofistikované riešenia a návrhy legislatívnych úprav v súlade s reálnymi potrebami podnikateľov v cestovnom ruchu, upevnenie pozície cestovného ruchu ako celku v hospodárstve oboch krajín a zvyšovanie kvality interných komunikačných procesov v segmente.  

Pokračovať v čítaní „Spájame sily na podporu cestovného ruchu“

Aktuálne dostupné formy pomoci pre cestovný ruch.

Ponúkame vám na využitie prezentáciu, ktorú pripravili naši kolegovia vo Fóre CR a odprezentovali na utorkovej Zoom konferencii na tému POMOC CESTOVNĚMU RUCHU – dostupné schémy pomoci a návrhy kompenzácii pre CK, CA a sprievodcov.

Autormi prezentácie sú Michaela Szabó a Marián Bilačič. Tešíme sa na najbližšej ZOOM konferencii na tému POISTENIE CK – ako ďalej.

Pokračovať v čítaní „Aktuálne dostupné formy pomoci pre cestovný ruch.“

Česko – CK a CA môžu predkladať žiadosti na kompenzácie. Nie všetci sú so schémou pomoci spokojní.

V Českej republike je možné predkladať žiadosti na čerpanie kompenzácií. Pre mnohých však bol schválený rámec sklamaním. Pre cestovné kancelárie sú schválené kompenzácie vo výške 2.5 % z predpokladaných tržieb za zájazdy a spojené služby cestovného ruchu, kým pre cestovné agentúry je kompenzácia 500 KČ za nezrealizovaný zájazd. Ukrátený tak boli napríklad predajcovia jednotlivých služieb. Tu sú námietky, ktoré zaslali cestovné kancelárie Ministerstvu pre miestny rozvoj ČR, ktoré schému pomoci realizuje.

Viac informacií tu:

(CZ) Ministerstvo pre miestny rozvoj zverejnilo podmienky Programu na podporu cestovného ruchu (Covid podpora CR)

Od pondelka v Českej republike postihnuté subjekty v cestovnom ruchu môžu žiadať o podporu z celkového balíka pol miliardy českých korún ( 18.5 mil. EUR). MMR zverejnilo podmienky dotácií pre CK, CA a sprievodcov. Program predložila naša partnerská organizácia Fórum cestovného ruchu CZ (premenované na Únia cestovného ruchu) v spolupráci so profesijnými asociáciami. Bližšie podmienky :

Pokračovať v čítaní „(CZ) Ministerstvo pre miestny rozvoj zverejnilo podmienky Programu na podporu cestovného ruchu (Covid podpora CR)“

Fórum cestovného ruchu odštartovalo pre svojich členov bezplatné online Zoom prednášky a vzdelávanie.

V utorok 3. novembra o 11.00 si Vás dovoľujeme pozvať na prvý online meeting členov, spojený s prednáškou „Aktuálne dostupné formy pomoci od štátu a návrh kompenzácií pre cestovný ruch MDV“. Čo vieme ako podnikatelia v cestovnom ruchu využiť. Čo vidíme ako problémové pri dosiaľ dostupnom koncepte kompenzácií z MDV. Ktoré nedostatky eliminujú riešenia kompenzácií, ktoré na MDV predložilo profesijné združenie Fórum cestovného ruchu? Aké balíky pomoci pre cestovný ruch boli aplikované v iných krajinách?

V úvode online meetingu vám predstavíme členov pracovných výborov Fóra a konzultantov pre jednotlivé segmenty ( CA, CK, letenkárske agentúry, hotely, sprievodcovia).

Ak máte záujem o zoom prednášku pošlite nám prosim potvrdenie účasti na info@forumcr.sk. Obratom vám zašleme prihlášku na Zoom.

Fórum reagovalo na schému kompenzácií pre cestovný ruch, ktoré predstavil minister dopravy výstavby SR

Minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal na tlačovej konferencii dňa 14. 10. 2020 odprezentoval schému kompenzácií pre subjekty cestového ruchu. Žiaľ v tejto schéme sú ukotvení iba sprievodcovia cestovného ruchu, nie však cestovné agentúry a cestovné kancelárie. V nasledujúcej komunikácii bolo upresnené, že cestovným kanceláriám sa bude venovať a opatrenia budú predstavené.

Fórum publikovalo reakciu na tlačovú konferenciu v tlačovej správe, v ktorej vysvetľujeme úlohu cestovných kancelárií v cestovnom ruchu SR, ako aj to, prečo nie je prijateľné rozdeľovať v zmysle odškodnenia kancelárie na ACR, DCR a PCR.

Fórum pripravilo svoje vlastné nezávislé návrhy riešení, ktoré boli odoslané na Ministerstvo dopravy a výstavby.

Pokračovať v čítaní „Fórum reagovalo na schému kompenzácií pre cestovný ruch, ktoré predstavil minister dopravy výstavby SR“