Pozvánka na spoluprácu Asociácii cestovných kancelárií SACKA

Na sekretariát Sacka sme zaslali mailom v pondelok 05. 10. 2020 doleuvedenú pozvánku na spoluprácu. Dúfajme, že p. Berkeš príjme naše pozvanie na stretnutie a budeme mať možnosť prediskutovať možnosti vzájomnej spolupráce.

Fórum cestovného ruchu plne rešpektuje SACKA ako stavovskú organizáciu a jej úlohu v zastupovaní záujmov svojich členov. Činnosť Fóra ( informačná, vzdelávacia a konzultačná) a jej zámer je skvalitnenie procesov v cestovnom ruchu ako celku. Spolupráca môže byť navzájmom prospešná. Fórum v súčasnosti na takejto báze spolupracuje s viacerými asociáciami, spolkami a úniami, zastrešujúcimi jednotlivé segmenty CR.

Pokračovať v čítaní „Pozvánka na spoluprácu Asociácii cestovných kancelárií SACKA“

Dohoda o spolupráci s autobusovými dopravcami (ÚSAD)

25.09. 2020 sme rokovali v Prievidzi s Úniou súkromných autobusových dopravcov (ÚSAD). Výsledkom je dohoda o spolupráci. Dopravcovia a CK sú úzko prepojení a spolupráca je nevyhnutná, ak nebude zdravý sektor CK a CA, ani dopravcovia nebudú mať robotu.

Témou rokovania boli aj kompenzácie, ktoré navrhla ÚSAD pre segment súkromnej autobusovej dopravy a ktoré nám boli inšpiráciou pri zostavovaní konceptu návrhu kompenzácií pre CK a CK, ktorý by mohol pomôcť aj pri rokovaniach o nastavení kompenzácií asociáciou SACKa.

Únia podstatne pokročila v jednaniach o kompenzáciách a autodopravcovia si začínajú uplatňovať požiadavky.

Šéf Únie p. Braňo Doboš prijal miesto v stálej pracovnej skupine Fóra CR – zastúpenie sekcie autodopravcov. Tešíme sa na spoluprácu.

Zúčastnili sme sa na HORECA konferencii v Tatrách

V dňoch 21.-22. 9. sme sa ( FCR) zúčastnili na HORECA konferencii, významnom podujatí v organizácii SME konferencie, pre hoteliérov, reštaurácie a subjekty podnikajúce v cestovnom ruchu. Diskutovalo sa predovšetkým o krízovom období, o reálnej efektívnosti štátnej pomoci, aktuálnych problémoch v sektore hotelierstva a reštaurácií aj o tom, čo nám kríza vzala a čo nás naučila a ako sa pripraviť na reštart biznisu. Svet hoteliérstva a gastronómie sa počas krízy podstatne zmenil. Ako sa podniky dokázali prispôsobiť novému spôsobu fungovania a čo spravili, aby nestratili dôveru klienta?

Pokračovať v čítaní „Zúčastnili sme sa na HORECA konferencii v Tatrách“

České Fórum cestovního ruchu – kľúčový partner FCR SR.

Pracovné raňajky v Hospodárskej komore CZ. Nové významné partnerstvá pre Fórum CR SR.

Predseda Fóra cestového ruchu Ing. Zuzana Ballaschová sa v dňoch 15. – 16. marca zúčastnila na pracovných raňajkách organizovaných pre subjekty cestovného ruchu s témou REŠTART CESTOVNÉHO RUCHU na pôde Českej hospodárskej komory v Prahe.

V panelovej diskusii zástupcovia cestovného ruchu z viacerých segmentov, predovšetkým zástupcovia turistických destinácií (Valtice, Karlovy Vary), zástupcovia hoteliérov a kúpeľníkov, zástupca projektu Zachráňme cestovný ruch a zástupca štátnych inštitúcii (Czech Tourism) odprezentovali množstvo podnetných analýz, názorov, skúseností z obdobia Covid 19 krízy, ktorá zásadne postihla cestovný ruch, od 15. marca až do dnešných dní. Na pôde komory sa hovorilo o tom, aké efektívne boli opatrenia českej vlády na pomoc cestovnému ruchu, debatovalo sa o kúpeľníckych poukazoch, aký bol efekt tohto opatrenia, ktoré opatrenia sa hodnotia ako najefektívnejšie (vo všeobecnosti najviac podľa diskutujúcich pomohlo ,,Antivir“ opatrnie) a čo sa dalo zlepšiť.

Pokračovať v čítaní „České Fórum cestovního ruchu – kľúčový partner FCR SR.“

Noví kolegovia v pracovnej skupine Fóra CR

18.09.2020 sa v sídle Fóra CR konalo stretnutie s časťou pracovnej skupiny, v ktorej k dnešnému dňu máme zastúpené už takmer všetky segmenty cestovného ruchu. Sekciu Cestovné agentúry v pracovnej skupine Fóra CR zastupuje Zuzka Rigová (Apple travel), IATA agentúry zastupuje Robert Mikita ( Sky4U), sekciu cestovných kancelárií zastupuje Lívia Čajová ( Elit travel), sekciu sprievodcov Marian Bilačič predseda Slovenskej spoločnosti sprievodcov, sekciu autobusovej dopravy Branislav Doboš, šéf Únie súkromných autobusových dopravcov.

Pokračovať v čítaní „Noví kolegovia v pracovnej skupine Fóra CR“

Podarí sa vrátiť Chorvátsko do hry?

Českým kolegom sa podarilo udržať Chorvátsko v zelenej zóne, vrátime ho do hry aj my? Tu sú argumenty, prečo vrátiť Chorvátsko k zeleným krajinám ( alebo aspoň jeho väčšiu časť).

1/ predpokladá sa, že počet novoinfikovaných dosiahol PEAK a postupne klesá. Nárast vznikol v dôsledku cirkevného sviatku ( 15. 8.) a činnosti nočných klubov a diskoték, ktorých činnosť je zákonom a sezónnosťou už obmedzená. Aktuálna situácia TU: www.koronavirus.hr
2/ aká je štruktúra turistov, ktorí navštevujú Chorvátsko v tomto období, a teda aké je riziko šírenia a importu nákazy?

Pokračovať v čítaní „Podarí sa vrátiť Chorvátsko do hry?“

Prečo by Grécko malo zostať ,,zelené“.

So začiatkom septembra prišlo k výraznej zmene v ,,cestovateľskej mape“. Nové preradenie krajín do červených zón nás de facto pripravilo o možnosť predávať pobyty a cestovať popri ostatných červených krajinách aj do Španielska a Chorvátska. Vzhľadom na vyhlásenie, že sa uvažuje aj o preradení Grécka do červenej zóny, sme vypracovali krátku analýzu situácie z pohľadu cestovného ruchu a dôsledkov prípadného zavedenia opatrení, ktoré by zamedzili cestovaniu do Grécka. Máme zato, že rovnako ako je tomu v Českej republike, rozhodnutia krízového štábu by mali brať do úvahy aktuálne počty cestovateľov do danej oblasti a posudzovať riziko podľa jednotlivých regiónov, nie plošne, aby záver ktorý urobia, bol primeraný reálnemu riziku.

Prečo by teda Grécko malo zostať zelené?

Pokračovať v čítaní „Prečo by Grécko malo zostať ,,zelené“.“

VÝZVA subjektov cestovného ruchu – čo sa zmenilo počas 100 dní od jej odovzdania.

Túto výzvu sme uverejnili z dôvodu potreby komplexných krokov na záchranu cestovného ruchu v máji 2020, keď bolo jasné, že kríza spôsobí cestovnému ruchu obrovské škody. Navrhli sme možnosti, akými by bolo možné s najmenšími škodami opäť ,,zapnúť“ cestovný ruch, apelovali sme na nevyhnutnú spoluprácu vlády, zodpovedajúcich ministerstiev, krízového štábu a zástupcov cestovného ruchu, ktorý je jedným z najdlhšie a najrozsiahlejšie postihnutých segmentov hospodárstva.

Pokračovať v čítaní „VÝZVA subjektov cestovného ruchu – čo sa zmenilo počas 100 dní od jej odovzdania.“

Netradičný spôsob začiatku spolupráce s ambasádou Grécka na Slovensku.

Fórum cestovného ruchu považovalo za potrebné reagovať na vyhlásenie premiéra Matoviča v TV Markíza, v ktorom premiér hovorí o nedostatočnom snažení slovenských cestovných kancelárií a navrhuje napr. „anektovanie“ celého ostrova Korfu za účelom dovolenky výlučne pre slovenských turistov. Týmto sa dištancujeme od jeho vyhlásenia dehonestujúceho prácu a profesionalitu slovenských cestovných kancelárií. Dňa 22. 7. 2020 bola odoslaná na Veľvyslanectvo Grécka v Bratislave písomná reakcia na vyhlásenie premiéra Matoviča, ktorou sa dištancujeme od jeho vyhlásenia pre TV Markíza. Pán veľvyslanec J.E. Georgios DIMITRIADIS reagoval pozvaním zástupcu Fóra cestovného ruchu (Ing. Zuzana Ballaschová) na osobné stretnutie.

Pokračovať v čítaní „Netradičný spôsob začiatku spolupráce s ambasádou Grécka na Slovensku.“