Aktuálne dostupné formy pomoci pre cestovný ruch.

Ponúkame vám na využitie prezentáciu, ktorú pripravili naši kolegovia vo Fóre CR a odprezentovali na utorkovej Zoom konferencii na tému POMOC CESTOVNĚMU RUCHU – dostupné schémy pomoci a návrhy kompenzácii pre CK, CA a sprievodcov.

Autormi prezentácie sú Michaela Szabó a Marián Bilačič. Tešíme sa na najbližšej ZOOM konferencii na tému POISTENIE CK – ako ďalej.

Pokračovať v čítaní „Aktuálne dostupné formy pomoci pre cestovný ruch.“

Česko – CK a CA môžu predkladať žiadosti na kompenzácie. Nie všetci sú so schémou pomoci spokojní.

V Českej republike je možné predkladať žiadosti na čerpanie kompenzácií. Pre mnohých však bol schválený rámec sklamaním. Pre cestovné kancelárie sú schválené kompenzácie vo výške 2.5 % z predpokladaných tržieb za zájazdy a spojené služby cestovného ruchu, kým pre cestovné agentúry je kompenzácia 500 KČ za nezrealizovaný zájazd. Ukrátený tak boli napríklad predajcovia jednotlivých služieb. Tu sú námietky, ktoré zaslali cestovné kancelárie Ministerstvu pre miestny rozvoj ČR, ktoré schému pomoci realizuje.

Viac informacií tu:

(CZ) Ministerstvo pre miestny rozvoj zverejnilo podmienky Programu na podporu cestovného ruchu (Covid podpora CR)

Od pondelka v Českej republike postihnuté subjekty v cestovnom ruchu môžu žiadať o podporu z celkového balíka pol miliardy českých korún ( 18.5 mil. EUR). MMR zverejnilo podmienky dotácií pre CK, CA a sprievodcov. Program predložila naša partnerská organizácia Fórum cestovného ruchu CZ (premenované na Únia cestovného ruchu) v spolupráci so profesijnými asociáciami. Bližšie podmienky :

Pokračovať v čítaní „(CZ) Ministerstvo pre miestny rozvoj zverejnilo podmienky Programu na podporu cestovného ruchu (Covid podpora CR)“

Fórum cestovného ruchu odštartovalo pre svojich členov bezplatné online Zoom prednášky a vzdelávanie.

V utorok 3. novembra o 11.00 si Vás dovoľujeme pozvať na prvý online meeting členov, spojený s prednáškou „Aktuálne dostupné formy pomoci od štátu a návrh kompenzácií pre cestovný ruch MDV“. Čo vieme ako podnikatelia v cestovnom ruchu využiť. Čo vidíme ako problémové pri dosiaľ dostupnom koncepte kompenzácií z MDV. Ktoré nedostatky eliminujú riešenia kompenzácií, ktoré na MDV predložilo profesijné združenie Fórum cestovného ruchu? Aké balíky pomoci pre cestovný ruch boli aplikované v iných krajinách?

V úvode online meetingu vám predstavíme členov pracovných výborov Fóra a konzultantov pre jednotlivé segmenty ( CA, CK, letenkárske agentúry, hotely, sprievodcovia).

Ak máte záujem o zoom prednášku pošlite nám prosim potvrdenie účasti na info@forumcr.sk. Obratom vám zašleme prihlášku na Zoom.

Fórum reagovalo na schému kompenzácií pre cestovný ruch, ktoré predstavil minister dopravy výstavby SR

Minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal na tlačovej konferencii dňa 14. 10. 2020 odprezentoval schému kompenzácií pre subjekty cestového ruchu. Žiaľ v tejto schéme sú ukotvení iba sprievodcovia cestovného ruchu, nie však cestovné agentúry a cestovné kancelárie. V nasledujúcej komunikácii bolo upresnené, že cestovným kanceláriám sa bude venovať a opatrenia budú predstavené.

Fórum publikovalo reakciu na tlačovú konferenciu v tlačovej správe, v ktorej vysvetľujeme úlohu cestovných kancelárií v cestovnom ruchu SR, ako aj to, prečo nie je prijateľné rozdeľovať v zmysle odškodnenia kancelárie na ACR, DCR a PCR.

Fórum pripravilo svoje vlastné nezávislé návrhy riešení, ktoré boli odoslané na Ministerstvo dopravy a výstavby.

Pokračovať v čítaní „Fórum reagovalo na schému kompenzácií pre cestovný ruch, ktoré predstavil minister dopravy výstavby SR“

Pozvánka na spoluprácu Asociácii cestovných kancelárií SACKA

Na sekretariát Sacka sme zaslali mailom v pondelok 05. 10. 2020 doleuvedenú pozvánku na spoluprácu. Dúfajme, že p. Berkeš príjme naše pozvanie na stretnutie a budeme mať možnosť prediskutovať možnosti vzájomnej spolupráce.

Fórum cestovného ruchu plne rešpektuje SACKA ako stavovskú organizáciu a jej úlohu v zastupovaní záujmov svojich členov. Činnosť Fóra ( informačná, vzdelávacia a konzultačná) a jej zámer je skvalitnenie procesov v cestovnom ruchu ako celku. Spolupráca môže byť navzájmom prospešná. Fórum v súčasnosti na takejto báze spolupracuje s viacerými asociáciami, spolkami a úniami, zastrešujúcimi jednotlivé segmenty CR.

Pokračovať v čítaní „Pozvánka na spoluprácu Asociácii cestovných kancelárií SACKA“

Dohoda o spolupráci s autobusovými dopravcami (ÚSAD)

25.09. 2020 sme rokovali v Prievidzi s Úniou súkromných autobusových dopravcov (ÚSAD). Výsledkom je dohoda o spolupráci. Dopravcovia a CK sú úzko prepojení a spolupráca je nevyhnutná, ak nebude zdravý sektor CK a CA, ani dopravcovia nebudú mať robotu.

Témou rokovania boli aj kompenzácie, ktoré navrhla ÚSAD pre segment súkromnej autobusovej dopravy a ktoré nám boli inšpiráciou pri zostavovaní konceptu návrhu kompenzácií pre CK a CK, ktorý by mohol pomôcť aj pri rokovaniach o nastavení kompenzácií asociáciou SACKa.

Únia podstatne pokročila v jednaniach o kompenzáciách a autodopravcovia si začínajú uplatňovať požiadavky.

Šéf Únie p. Braňo Doboš prijal miesto v stálej pracovnej skupine Fóra CR – zastúpenie sekcie autodopravcov. Tešíme sa na spoluprácu.

Zúčastnili sme sa na HORECA konferencii v Tatrách

V dňoch 21.-22. 9. sme sa ( FCR) zúčastnili na HORECA konferencii, významnom podujatí v organizácii SME konferencie, pre hoteliérov, reštaurácie a subjekty podnikajúce v cestovnom ruchu. Diskutovalo sa predovšetkým o krízovom období, o reálnej efektívnosti štátnej pomoci, aktuálnych problémoch v sektore hotelierstva a reštaurácií aj o tom, čo nám kríza vzala a čo nás naučila a ako sa pripraviť na reštart biznisu. Svet hoteliérstva a gastronómie sa počas krízy podstatne zmenil. Ako sa podniky dokázali prispôsobiť novému spôsobu fungovania a čo spravili, aby nestratili dôveru klienta?

Pokračovať v čítaní „Zúčastnili sme sa na HORECA konferencii v Tatrách“

České Fórum cestovního ruchu – kľúčový partner FCR SR.

Pracovné raňajky v Hospodárskej komore CZ. Nové významné partnerstvá pre Fórum CR SR.

Predseda Fóra cestového ruchu Ing. Zuzana Ballaschová sa v dňoch 15. – 16. marca zúčastnila na pracovných raňajkách organizovaných pre subjekty cestovného ruchu s témou REŠTART CESTOVNÉHO RUCHU na pôde Českej hospodárskej komory v Prahe.

V panelovej diskusii zástupcovia cestovného ruchu z viacerých segmentov, predovšetkým zástupcovia turistických destinácií (Valtice, Karlovy Vary), zástupcovia hoteliérov a kúpeľníkov, zástupca projektu Zachráňme cestovný ruch a zástupca štátnych inštitúcii (Czech Tourism) odprezentovali množstvo podnetných analýz, názorov, skúseností z obdobia Covid 19 krízy, ktorá zásadne postihla cestovný ruch, od 15. marca až do dnešných dní. Na pôde komory sa hovorilo o tom, aké efektívne boli opatrenia českej vlády na pomoc cestovnému ruchu, debatovalo sa o kúpeľníckych poukazoch, aký bol efekt tohto opatrenia, ktoré opatrenia sa hodnotia ako najefektívnejšie (vo všeobecnosti najviac podľa diskutujúcich pomohlo ,,Antivir“ opatrnie) a čo sa dalo zlepšiť.

Pokračovať v čítaní „České Fórum cestovního ruchu – kľúčový partner FCR SR.“

Noví kolegovia v pracovnej skupine Fóra CR

18.09.2020 sa v sídle Fóra CR konalo stretnutie s časťou pracovnej skupiny, v ktorej k dnešnému dňu máme zastúpené už takmer všetky segmenty cestovného ruchu. Sekciu Cestovné agentúry v pracovnej skupine Fóra CR zastupuje Zuzka Rigová (Apple travel), IATA agentúry zastupuje Robert Mikita ( Sky4U), sekciu cestovných kancelárií zastupuje Lívia Čajová ( Elit travel), sekciu sprievodcov Marian Bilačič predseda Slovenskej spoločnosti sprievodcov, sekciu autobusovej dopravy Branislav Doboš, šéf Únie súkromných autobusových dopravcov.

Pokračovať v čítaní „Noví kolegovia v pracovnej skupine Fóra CR“