Prečo „Fórum cestovného ruchu“ SR

Profesijné združenie subjektov cestovného ruchu – Fórum cestovného ruchu má za dlhodobý cieľ vytvorenie komunikačnej a informačnej bázy pre subjekty cestovného ruchu. Sledovať a mapovať dianie v cestovom ruchu na Slovensku aj v okolitých krajinách a cieľových destináciách cestovného ruchu. Naším zámerom je spolupráca s tímom odborníkov pre rôzne oblasti, do ktorých cestovný zasahuje a tiež s destinačnými odborníkmi s cieľom efektívne a promptne reagovať na aktuálne problémy v cestovnom ruchu. Zároveň si uvedomujeme nevyhnutnú potrebu stabilnejšieho ukotvenia a efektívnejšieho riadenia cestovného ruchu ako doležitého segmentu hospodárstva Slovenska..

Profesijné združenie Fórum cestovného ruchu vzniklo ako reakcia na situáciu, v ktorej sa vyskytol cestovný ruch v období od marca 2020. Potvrdilo sa, aká potrebná je do budúcna efektívna spolupráca širokej bázy subjektov cestovného ruchu, odborníkov a vlády. Slovensko prijímalo riešenia s niekoľkotýždňovým, až niekoľkomesačným oneskorením oproti okolitým krajinám. Podpora cestovného ruchu bola zo strany vlády ponímaná selektívne a málo komplexne.

Cestovný ruch je „živý organizmus“, ktorý k zdravému fungovaniu potrebuje neoddeliteľne všetky svoje zložky – poskytovateľov ubytovacích a reštauračných služieb, dopravcov, cestovné kancelárie a agentúry, poskytovateľov sprievodných služieb cestovného ruchu atď. Iba ich komplexnou a efektívnou podporou zo strany vlády a vzájomnou spoluprácou je možné zotavenie sa z aktuálneho stavu značnej deštrukcie všetkých jeho zložiek.