Členstvo a prihláška

Podmienky členstva

Členstvo v profesijnom združení Fórum cestovného ruchu (FCR) vzniká vyplnením a zaslaním registračného formulára (TU) a jeho následným potvrdením zo strany FCR . Do konca roku 2020 je členstvo bezplatné, resp. dobrovoľné.

Kto môže byť členom?

Členom môže byť fyzická osoba ( živnostník) alebo právnická osoba podnikajúca v cestovnom ruchu v segmente ubytovanie, doprava, stravovanie, cestovná kancelária, cestovná agentúra, sprievodcovské služby, sprievodné služby v cestovnom ruchu a iné.

Aké sú výhody členstva?

Členovia budú pravidelne informovaní o aktuálnom dianí v segmente domáceho aj zahraničného cestovného ruchu prostredníctvom zatvorenej skupiny na sociálnej sieti a v pravidelných newsletteroch, majú prístup k najaktuálnejším informáciám, analýzam a štatistikám. Majú možnosť vyjadrovať sa k aktuálnym témam a problémom v cestovnom ruchu. Fórum cestovného ruchu (FCR) vytvára bázu na spoluprácu a komunikáciu subjektov z viacerých segmentov cestovného ruchu. Možnosť zúčastňovať sa školení v organizácii FCR.

PRIHLÁŠKA ZA ČLENA SFCR

PRIHLAŠKA DO KLUBU SFCR

Pridaj komentár