Kontakt

Slovenské fórum cestovného ruchu
Mierová 179
821 05 Bratislava

Profesné združenie Slovenské fórum cestovného ruchu bolo založené 22.06.2020

IČO: 53127439

Evidované v registri občianskych združení 7.7.2020 VV S/1-900/90-59469 : https://ives.minv.sk/rez/registre/pages/detailoz.aspx?id=226635

Email: info@forumcr.sk

Facebook stránka pre verejnosť: https://www.facebook.com/forumcrsr/

Profesná uzatvorená skupina len pre členov SFCR: https://www.facebook.com/groups/forumcr.sk