Poistenie insolventnosti a neúmerné riziko podnikania cestovných kancelárií.

Každá podnikateľská činnosť je spojená s rizikami, ktoré je možné do vysokej miery ovplyvniť rozhodnutiami podnikateľa a častokrát aj poistiť.

Cestovné kancelárie sa však dostali do nezávideniahodnej situácie, kedy sa podpisom zmluvy o zájazde alebo spojených cestovných službách s klientom zaväzujú znášať neúmerné riziko, ktoré by sa len ťažko v plnom rozsahu dalo nazvať rizikom podnikania. Najmä, ako sa ukázalo aj posledné mesiace, cestovné kancelárie nemajú možnosť regulovať riziká ako je napr. riziko pandémie a škody, ktoré nastanú v dôsledku opatrení štátu ako reakcia na pandémiu.

Cestovná kancelária podpisom zmluvy zodpovedá prakticky za všetko – od nekvalitných matracov, špinavej pláže, zmarenej radosti z dovolenky, meškajúceho lietadla, pokazeného autobusu, až po výbuch sopky a pandémiu. 

Iste, časť škôd je vymáhateľných od subdodávateľov, čo je zväčša veľmi zdĺhavý proces. A z hľadiska zodpovednosti tá menej podstatná časť, takéto riziko každá zdravá CK ustojí. 

Ale čo v prípade pandémie?

Vysoké riziko, ktorého reálny rozsah sme si do vypuknutia ,,pandémie“  a jej absolútne deštruktívnych dôsledkov na podnikanie neuvedomovali. Presnejšie povedané, neuvedomovali sme si, čo nám to vlastne zákon o zájazdoch nakladá na plecia.

Cestovná kancelária je v zmysle zákona č. 180/ 2018 a jeho novely, ktorý je transpozíciou európskej smernice 2015/2302, povinná byť poistená pre prípad insolventnosti. Toto poistenie ochraňuje spotrebiteľa v prípade úpadku cestovnej kancelárie. 

Ale kto ochraňuje a poisťuje riziká cestovnej kancelárie?

Nadštandardnou ochranou spotrebiteľa oproti minimálnej až žiadnej ochrannej ochrane podnikateľa (CK) vzniká nepomer v ich právach a možnostiach.

Cestovná kancelária sa z dôvodu ochrany spotrebiteľa musí povinne poistiť pre prípad úpadku – ale poisťovňa NIE JE POVINNÁ tento druh poistenia poskytnúť. Podmienky poistenia sú taktiež v plnom rozsahu ponechané na poskytovateľovi poistenia. 

V súčasnej dobe pre väčšinu cestovných kancelárií podmienky poisťovní nezodpovedajú reálnym finančným možnostiam cestovných kancelárií, sú pre ne neprijateľné, či až likvidačné. V prípade, že sa cestovná kancelária nepoistí, nemôže uzatvárať nové zmluvy o zájazde. 

Nemôže teda ani realizovať zmluvy o náhradných zájazdoch, ku ktorých realizácii sa vydaním voucheru zaviazala.

Cestovná kancelária sa teda stáva takpovediac ,,rukojemníkom poisťovní”. 

Na druhej strane treba povedať, že ani poisťovne nie sú v ľahkej situácii, lebo nie je jednoduché oceniť v súčasnej dobe riziko ďalšieho podnikania cestovných kancelárií. Naviac – oproti minulým rokom je tu množstvo otázok ohľadne rizík a zodpovednosti vyplývajúcich z vystavených, ale len ťažko realizovateľných voucherov. 

Pri určovaní zábezpeky a podmienok poistenia sa preto rozhodli pre opatrnosť, ktorá sa prejavila v nových podmienkach poistenia. Tie sú pre väčšinu cestovných kancelárií neprijateľné až likvidačné.

Štát je ten, ktorý musí vstúpiť do hry, ako garant. Garančnou schémou s účasťou štátu je potrebné rozložiť riziko, čím by okrem iného umožnil poisťovniam poskytnúť prijateľnejšie poistné podmienky.

Ďalším mechanizmom ako znížiť riziko cestovnej kancelárie je možnosť poistenia profesijnej činnosti cestovnej kancelárie, alebo poistenie poskytované samotnému klientovi, ktorý by na seba prebral časť rizika. Takýto produkt však nie je v súčasnej dobe poskytovaný.

Túto situáciu je potrebné neodkladne riešiť, pretože cestovné kancelárie sa ocitli v slepej uličke. Bez aktívnej účasti štátu a spolupráce všetkych zainteresovaných subjektov to nepôjde. Potrebné je nielen hľadať náplaste, ale zaoberať sa trvalo udržateľným a prijateľným riešením s adekvátnym rozložením rizika. Je nevyhnutné, aby zo stranu štátu boli zadefinované jasné pravidlá a štát sa aktívne zúčastňoval na rozmotaní tohto gordického uzla.

Potrebné bude upresniť a prehodnotiť aj mieru rizika, ktorú zákon o zájazdoch ,,pridelil“ cestovným kanceláriám, ale to už je iná téma s presahom na európsku legislatívu.

V opačnom prípade sa kladie otázka, či toto predlžovanie agónie má pre cestovné kancelárie zmysel, ak nevidia svetlo na konci tunela a nič negarantuje, že tento scenár sa nezopakuje.

Ing. Zuzana Ballaschová

Spájame sily na podporu cestovného ruchu

Fórum cestovného ruchu Slovenskej republiky, uzavrelo ďalšie významné memorandum o spolupráci, tentokrát s medzinárodným presahom. Spolusignatárom Memoranda sa stala Česká unie cestovního ruchu, najväčšie a najvýznamnejšie nezávislé združenie v cestovnom ruchu v ČR, združujúce 16 profesijných organizácií cestovného ruchu spolu s takmer 8000 členmi.

Ich spoločným cieľom je prinášať sofistikované riešenia a návrhy legislatívnych úprav v súlade s reálnymi potrebami podnikateľov v cestovnom ruchu, upevnenie pozície cestovného ruchu ako celku v hospodárstve oboch krajín a zvyšovanie kvality interných komunikačných procesov v segmente.  

Pokračovať v čítaní „Spájame sily na podporu cestovného ruchu“

Aktuálne dostupné formy pomoci pre cestovný ruch.

Ponúkame vám na využitie prezentáciu, ktorú pripravili naši kolegovia vo Fóre CR a odprezentovali na utorkovej Zoom konferencii na tému POMOC CESTOVNĚMU RUCHU – dostupné schémy pomoci a návrhy kompenzácii pre CK, CA a sprievodcov.

Autormi prezentácie sú Michaela Szabó a Marián Bilačič. Tešíme sa na najbližšej ZOOM konferencii na tému POISTENIE CK – ako ďalej.

Pokračovať v čítaní „Aktuálne dostupné formy pomoci pre cestovný ruch.“

Česko – CK a CA môžu predkladať žiadosti na kompenzácie. Nie všetci sú so schémou pomoci spokojní.

V Českej republike je možné predkladať žiadosti na čerpanie kompenzácií. Pre mnohých však bol schválený rámec sklamaním. Pre cestovné kancelárie sú schválené kompenzácie vo výške 2.5 % z predpokladaných tržieb za zájazdy a spojené služby cestovného ruchu, kým pre cestovné agentúry je kompenzácia 500 KČ za nezrealizovaný zájazd. Ukrátený tak boli napríklad predajcovia jednotlivých služieb. Tu sú námietky, ktoré zaslali cestovné kancelárie Ministerstvu pre miestny rozvoj ČR, ktoré schému pomoci realizuje.

Viac informacií tu:

(CZ) Ministerstvo pre miestny rozvoj zverejnilo podmienky Programu na podporu cestovného ruchu (Covid podpora CR)

Od pondelka v Českej republike postihnuté subjekty v cestovnom ruchu môžu žiadať o podporu z celkového balíka pol miliardy českých korún ( 18.5 mil. EUR). MMR zverejnilo podmienky dotácií pre CK, CA a sprievodcov. Program predložila naša partnerská organizácia Fórum cestovného ruchu CZ (premenované na Únia cestovného ruchu) v spolupráci so profesijnými asociáciami. Bližšie podmienky :

Pokračovať v čítaní „(CZ) Ministerstvo pre miestny rozvoj zverejnilo podmienky Programu na podporu cestovného ruchu (Covid podpora CR)“

Fórum cestovného ruchu odštartovalo pre svojich členov bezplatné online Zoom prednášky a vzdelávanie.

V utorok 3. novembra o 11.00 si Vás dovoľujeme pozvať na prvý online meeting členov, spojený s prednáškou „Aktuálne dostupné formy pomoci od štátu a návrh kompenzácií pre cestovný ruch MDV“. Čo vieme ako podnikatelia v cestovnom ruchu využiť. Čo vidíme ako problémové pri dosiaľ dostupnom koncepte kompenzácií z MDV. Ktoré nedostatky eliminujú riešenia kompenzácií, ktoré na MDV predložilo profesijné združenie Fórum cestovného ruchu? Aké balíky pomoci pre cestovný ruch boli aplikované v iných krajinách?

V úvode online meetingu vám predstavíme členov pracovných výborov Fóra a konzultantov pre jednotlivé segmenty ( CA, CK, letenkárske agentúry, hotely, sprievodcovia).

Ak máte záujem o zoom prednášku pošlite nám prosim potvrdenie účasti na info@forumcr.sk. Obratom vám zašleme prihlášku na Zoom.