Do 11.novembra je opäť možné požiadať o prostriedky zo Schémy minimálnej pomoci!

Za obdobie od 1.1.2022 do 28.2.2022   – opäť možné žiadať o podporu zo Schémy minimálnej pomoci (DE MINIMIS). 

Pôvodne bola schéma otvorená od 15.8. do 16.9. Táto schéma je opäť otvorená  pre podnikateľov v cestovnom ruchu, ktorí žiadosť nestihli včas podať alebo im bola pre zásadné nedostatky zamietnutá môžu využiť šancu a podať svoju žiadosť  do 11. novembra 2022.

Podmienky zostávajú rovnaké ako pri predošlých výzvach.

Pokles tržieb v mesiacoch pokrývaných výzvami pre pomoc de minimis, teda od 1. januára 2022 do 28. februára 2022 sa porovnávajú s rovnakými mesiacmi roka 2019.

Upozornenie: 200 000 EUR sa počíta za posledné 3 roky – teda už sa nezapočítava rok 2019, ak ste v tom roku niečo zo schém pomoci žiadali.

Pre vstup do formulára k schéme de minimis je najjednoduchšie použiť link zo webovej stránky Ministerstva dopravy https://www.mindop.sk/schema-pomoci/schema-pomoci-v-cestovnom-ruchu