Registrácia Fóra cestovného ruchu

Profesné združenie Fórum cestovného ruchu bolo založené 22.06.2020 ako komunikačná, informačná a konzultačná platforma pre subjekty cestovného ruchu.
IČO: 53127439
Evidované v registri občianskych združení 7. 7. 2020 VV S/1-900/90-59469
ADRESA: Fórum cestovného ruchu, Mierová 179, 851 05 Bratislava
info@forumcr.sk