On line Zoom stretnutie – téma: Dopad krízy na súkromnú autobusovú dopravu

Pozývame členov Fóra CR na ďalší zo série online Zoom stretnutí.

Termín: 

Utorok 26.1.2021 o 13.00 hodine

Téma: Dopad krízy na súkromnú autobusovú dopravu

  • Ako korona kríza zasiahla súkromnú austobusovú dopravu
  • Dotácie a pomoc pre súkromných autobusových dopravcov – čo sa podarilo dosiahnuť a aká je aktuálna situácia
  • Aktuálne obmedzenia a možnosti autobusových dopravcov a vyhliadky na 2021
  • Spolupráca a prepojenosť autobusových dopravcov s ostatným sektormi CR

Hosť Zoomu:

Branislav Doboš – šéf Únie súkromných autobusových dopravcov. Členovia FCR nájdu pozvánku v mailových schránkach, ak nie ste člen a máte záujem zúčastniť sa, pošlite e-mail na info@forumcr.sk

Poisťovne stále otáľajú s uzavretím zmlúv o poistení insolventnosti aj pre známe a zabehnuté cestovné kancelárie

Dynamický model poistenia, ktorý navrhuje Fórum cestovného ruchu, by mohol byť riešením situácie povinného poistenia insolventnosti cestovných kancelárií v budúcnosti.

Aj napriek tomu, že väčšine cestovných kancelárií vypršali zmluvy o poistení pre prípad úpadku koncom decembra a väčšia časť cestovných kancelárií uzavrela nové zmluvy, niektorým veľkým a dobre fungujúcim cestovným kanceláriám sa ani do dnešného dňa nepodarilo poistit‘ sa. Nepoistené cestovné kancelárie nemôžu predávať nové zájazdy, a tak sa stali ,,rujkojemníkmi poisťovní“.

Hoci povinnosť poistiť sa voči insolventnosti predpisuje cestovným kanceláriám zákon, v praxi však neexistuje žiadny mechanizmus, ktorý by cestovným kanceláriám garantoval možnosť, že ich poisťovne voči insolventnosti skutočne aj poistia. 

Situáciu výrazne skomplikovala aj skutočnosť, že poisťovňa Allianz -SP sa rozhodla neposkytovať v budúcnosti cestovným kanceláriám tento produkt a pre mnohé cestovné kancelárie vznikol problém uzatvoriť novú zmluvu. Väčšina poisťovní totiž odmieta poistiť ,,nových” klientov pre tento produkt.

Pokračovať v čítaní „Poisťovne stále otáľajú s uzavretím zmlúv o poistení insolventnosti aj pre známe a zabehnuté cestovné kancelárie“