Fórum reagovalo na schému kompenzácií pre cestovný ruch, ktoré predstavil minister dopravy výstavby SR

Minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal na tlačovej konferencii dňa 14. 10. 2020 odprezentoval schému kompenzácií pre subjekty cestového ruchu. Žiaľ v tejto schéme sú ukotvení iba sprievodcovia cestovného ruchu, nie však cestovné agentúry a cestovné kancelárie. V nasledujúcej komunikácii bolo upresnené, že cestovným kanceláriám sa bude venovať a opatrenia budú predstavené.

Fórum publikovalo reakciu na tlačovú konferenciu v tlačovej správe, v ktorej vysvetľujeme úlohu cestovných kancelárií v cestovnom ruchu SR, ako aj to, prečo nie je prijateľné rozdeľovať v zmysle odškodnenia kancelárie na ACR, DCR a PCR.

Fórum pripravilo svoje vlastné nezávislé návrhy riešení, ktoré boli odoslané na Ministerstvo dopravy a výstavby.

Pokračovať v čítaní „Fórum reagovalo na schému kompenzácií pre cestovný ruch, ktoré predstavil minister dopravy výstavby SR“

Kompenzácie cestovných kancelárií, cestovných agentúr a sprievodcov

Návrh Fóra cestovného ruchu

Cestovný ruch je od marca jedno z najviac postihnutých odvetví, s perpektívou reštartu kdesi v nedohľadne. Cestovné kancelárie, agentúry a sprievodcovia prišli o viac ako 90 % príjmov. Ani pol roka od začiatku krízy neboli prijaté žiadne konkrétne opatrenia pre sektor cestovného ruchu (okrem nedostačujúcich plošných), ktoré by zásadným spôsobom riešili veľmi kritickú situáciu subjektov podnikajúcich v cestovného ruchu.

V spolupráci s tímom konzultantov sme pripravili návrh kompenzácií výpadku príjmov. Skutočná pomoc cestovným kanceláriám, ale vyžaduje riešiť problém komplexne, pretože kompenzáciou sa rieši iba jeho časť (aj keď na ňu všetci zbožne čakáme).

Pokračovať v čítaní „Kompenzácie cestovných kancelárií, cestovných agentúr a sprievodcov“

Pozvánka na spoluprácu Asociácii cestovných kancelárií SACKA

Na sekretariát Sacka sme zaslali mailom v pondelok 05. 10. 2020 doleuvedenú pozvánku na spoluprácu. Dúfajme, že p. Berkeš príjme naše pozvanie na stretnutie a budeme mať možnosť prediskutovať možnosti vzájomnej spolupráce.

Fórum cestovného ruchu plne rešpektuje SACKA ako stavovskú organizáciu a jej úlohu v zastupovaní záujmov svojich členov. Činnosť Fóra ( informačná, vzdelávacia a konzultačná) a jej zámer je skvalitnenie procesov v cestovnom ruchu ako celku. Spolupráca môže byť navzájmom prospešná. Fórum v súčasnosti na takejto báze spolupracuje s viacerými asociáciami, spolkami a úniami, zastrešujúcimi jednotlivé segmenty CR.

Pokračovať v čítaní „Pozvánka na spoluprácu Asociácii cestovných kancelárií SACKA“

Brainstorming na tému odškodnenie CK a CA a náčrt riešení publikovaný v júni 2020. Čo sme vtedy tušili a čo je dnes realita?

Hoci bol tento článok napísaný v júni 2020, v nádeji na skorý reštart cestovného ruchu a prijatie opatrení a riešení na pomoc cestovným kanceláriám a agentúram, v októbri 2020 musíme konštatovať, že žiadne konkrétne opatrenia (okrem posunutia problému spornými vouchrami) neuzreli svetlo sveta. Cestovné kancelárie a agentúry zostali tak od marca – 6 mesiacov bez príjmov (pokles tržieb cez 90%) a problém voucherov sa zamotáva – do hry vstúpili námietky Európskej komisie a fakt, že cestovky sa nepozviechajú za pár týždňov, bude to trvať celé roky, kým budú schopné ponúknuť služby v podobnom rozsahu ako pred krízou. Samozrejme tie, ktoré medzičasom neskrachovali. ( autor: Ing. Zuzana Ballaschová)

Tu je pôvodný text, ktorý je žiaľ aj dnes, vyše 6 mesiacov po začiatku krízy síce stále platnou, ale stále len teóriou. Dnes už poznáme vývoj situácie, bohužiaľ tak, ako sme si to nechceli pripustiť. Reštart cestovného ruchu sa nekonal. Vieme však aplikovať efektívnejšie riešenia, pretože poznáme lepšie prognózy vývoja.

Pokračovať v čítaní „Brainstorming na tému odškodnenie CK a CA a náčrt riešení publikovaný v júni 2020. Čo sme vtedy tušili a čo je dnes realita?“

Dohoda o spolupráci s autobusovými dopravcami (ÚSAD)

25.09. 2020 sme rokovali v Prievidzi s Úniou súkromných autobusových dopravcov (ÚSAD). Výsledkom je dohoda o spolupráci. Dopravcovia a CK sú úzko prepojení a spolupráca je nevyhnutná, ak nebude zdravý sektor CK a CA, ani dopravcovia nebudú mať robotu.

Témou rokovania boli aj kompenzácie, ktoré navrhla ÚSAD pre segment súkromnej autobusovej dopravy a ktoré nám boli inšpiráciou pri zostavovaní konceptu návrhu kompenzácií pre CK a CK, ktorý by mohol pomôcť aj pri rokovaniach o nastavení kompenzácií asociáciou SACKa.

Únia podstatne pokročila v jednaniach o kompenzáciách a autodopravcovia si začínajú uplatňovať požiadavky.

Šéf Únie p. Braňo Doboš prijal miesto v stálej pracovnej skupine Fóra CR – zastúpenie sekcie autodopravcov. Tešíme sa na spoluprácu.