VÝZVA subjektov cestovného ruchu – čo sa zmenilo počas 100 dní od jej odovzdania.

Túto výzvu sme uverejnili z dôvodu potreby komplexných krokov na záchranu cestovného ruchu v máji 2020, keď bolo jasné, že kríza spôsobí cestovnému ruchu obrovské škody. Navrhli sme možnosti, akými by bolo možné s najmenšími škodami opäť ,,zapnúť“ cestovný ruch, apelovali sme na nevyhnutnú spoluprácu vlády, zodpovedajúcich ministerstiev, krízového štábu a zástupcov cestovného ruchu, ktorý je jedným z najdlhšie a najrozsiahlejšie postihnutých segmentov hospodárstva.

Spoločnou komunikáciou sa dalo mnohým škodám predísť, mnohé dopady krízy zmierniť. VÝZVU subjektov cestovného ruchu podpísalo 150 subjektov, vrátane veľkých cestovných kancelárií, agentúr, hotelov, zástupcov dopravcov a sprievodcov. Všetci spolu, pretože my v cestovnom ruchu chápeme, že cestovný ruch je jeden veľký prepojený ,,živý organizmus“, ktorého jednotlivé zložky sú od seba neoddeliteľne závislé. Výzvu sme odovzdali na Krízový štáb, premiérovi SR, na Ministerstvo hospodárstva, Ministerstvo zahraničných vecí, Ministerstvo dopravy a Ministerstvo financií. Výzva bola podporená a prezentovaná viacerými médiami.

Jednotlivé body výzvy od mája 2020 postupne nadobudli na svojej naliehavosti a oprávnenosti. Napr. potreba priameho odškodnenia a pomoci cestovným kanceláriám a agentúram a ďalším najviac postihnutým zložkám cestovného ruchu, neefektívnosť voucherov, ktoré boli zamieňané s pomocou cestovným kanceláriám, potreba citlivo mediálne komunikovať otázku cestovania a neodrádzať plošne od cestovania, potreba efektívnejšej a širšej komunikácie a koordinácie predstaviteľov vlády s predstaviteľmi cestovného ruchu a nevyhnutná informovanosť cestovných kancelárií a plánovanie predvídateľných krokov vlády a krízového štábu.

Všetkým, ktorí ste Výzvu a činnosť FCR podporili, mnohokrát ďakujeme, vašu dôveru si vážime.

Bohužiaľ ani k septembru 2020 v dôsledku neriešenia nakumulovyných problémov (sporné vouchere, limitované ťažko dostupné pôžičky ako jediný zdroj financovania chodu CK, neochota poisťovní poisťovať proti insolventnosti atď.), je situácia v cestovnom ruchu katastrofálna, finančné bremeno v dôsledku krízy a následných reštriktívnych opatrení vlády bolo ponechané v plnom rozsahu na podnikateľov v cestovnom ruchu. Trvalé následky pre tento sektor sú už dnes nezvratné. ,,Pomoc“ cestovnému ruchu bola selektívna a vo finále doposiaľ pomerne neefektívna. Kríza žiaľ ani zďaleka pre cestovný ruch nekončí a vyhliadky na reštart sú veľmi pesimistické.

Profesijné združenie Fórum cestovného ruchu, ktoré Výzvu zastrešilo, sa bude naďalej usilovať o hľadanie a presadenie efektívnych komplexných riešení.

Plné znenie Výzvy aj s komentármi nájdete tu:

https://www.akodalejcr.sk/2020/05/16/tolko-slobody-v-cestovani-kolko-je-mozne-tolko-obmedzeni-kolko-bude-nutne/

Pridaj komentár