Kompenzácie cestovných kancelárií, cestovných agentúr a sprievodcov

Návrh Fóra cestovného ruchu

Cestovný ruch je od marca jedno z najviac postihnutých odvetví, s perpektívou reštartu kdesi v nedohľadne. Cestovné kancelárie, agentúry a sprievodcovia prišli o viac ako 90 % príjmov. Ani pol roka od začiatku krízy neboli prijaté žiadne konkrétne opatrenia pre sektor cestovného ruchu (okrem nedostačujúcich plošných), ktoré by zásadným spôsobom riešili veľmi kritickú situáciu subjektov podnikajúcich v cestovného ruchu.

V spolupráci s tímom konzultantov sme pripravili návrh kompenzácií výpadku príjmov. Skutočná pomoc cestovným kanceláriám, ale vyžaduje riešiť problém komplexne, pretože kompenzáciou sa rieši iba jeho časť (aj keď na ňu všetci zbožne čakáme).

Schéma koncepčnej pomoci by mala riešiť :

  • kompenzácie výpadku príjmov do marca 2020 (pozri naše návrhy – dokumenty nižšie)
  • problematika voucherov – aj keď bol koncept voucherov prijatý s dobrým zámerom, vzhľadom na aktuálnu situáciu predstavuje záväzok voči klientom pre cestovné kancelárie obrovské, pre mnohých neriešiteľné, bremeno (návrh Fóra cestovného ruchu na alternatívne riešenie je pripravený na odoslanie na Ministerstvá )- považujeme za potrebné urgentne riešiť
  • možnosť prístupu k bezúročným, alebo nízkoúročeným pôžičkám, (ktoré by nahradili napríklad aj výpadok zdroja financií pri nepredĺžených kontokorentoch), prístup ku Covid úverom- potrebné urgentne doriešiť, vzhľadom na to, že pôvodná schéma úverov sa neosvedčila a nepriniesla očakávané riešenie
  • podstatne znížiť odvodové zaťaženie pri výpadku príjmov (nie odložiť !) – považujeme za potrebné otvoriť
  • riešenie garančného fondu a podmienok poskytovania poistenia insolventnosti do budúcich období (o tomto bode podľa informácií sa intenzívne rokuje na pôde Sacka a Slaspo). Otázka vrátenia adekvátnej časti poistenia, v ktorom cestovné kancelárie nemali umožnené podnikať – považujeme za potrebné otvoriť.
  • otvoriť Zákon o zájazdoch a prehodnotiť mieru rizika, ktoré je reálne cestovná kancelária schopná na seba prebrať

Všetky návrhy budú poskytnuté k využitiu zároveň asociácii cestovných kancelárií SACKa. Asociácia, ktorá zastrešuje veľkú časť subjektov (CK, CA ), vo väčšej časti bodov vedie po svojej línii jednania. Fórum nemá za cieľ ju suplovať, veríme, že pri väčšom výbere riešení sa bude vybraté kvalitnejšie. Nie je dôležité, kto návrhy prinesie ( ideálne samozrejme spolu), ale ich rýchle prijatie a realizácia a kvalita prijatého opatrenia z pohľadu nižšie uvedených parametrov.

Kritériá, ktoré by mali mať schémy pomoci a podľa ktorých sme postupovali pri návrhu predloženom Fórom cestovného ruchu:

  • mali byť rovnako dostupné a aplikovateľné pre všetky subjekty ( cestovné kancelárie, cestovné agentúry, sprievodcovia cestovného ruchu) bez rozdielu na ich veľkosť ( z tohto dôvodu sme pripravili 2 riešenia pre malé agentúry a pre kancelárie
  • mali by byť “ technicky“ správne, pracovať s porovateľnými obdobiami a účtovnými položkami
  • poznámka: cestovné agentury s podvojným účtovníctvom spadajú pod schému CESTOVNÉ KANCELÁRIE. ( rozdiel je v účtovných položkách, ktoré sme zohľadnili).

Všetkým, ktorým ste prispeli a pomohli pri zbere údajov, ktoré sme využili v tvorbe návrhov ďakujeme!

Pracujeme pre vás.

Team Fóra cestovného ruchu.

Jeden komentár k “Kompenzácie cestovných kancelárií, cestovných agentúr a sprievodcov”

Pridaj komentár