Fórum reagovalo na schému kompenzácií pre cestovný ruch, ktoré predstavil minister dopravy výstavby SR

Minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal na tlačovej konferencii dňa 14. 10. 2020 odprezentoval schému kompenzácií pre subjekty cestového ruchu. Žiaľ v tejto schéme sú ukotvení iba sprievodcovia cestovného ruchu, nie však cestovné agentúry a cestovné kancelárie. V nasledujúcej komunikácii bolo upresnené, že cestovným kanceláriám sa bude venovať a opatrenia budú predstavené.

Fórum publikovalo reakciu na tlačovú konferenciu v tlačovej správe, v ktorej vysvetľujeme úlohu cestovných kancelárií v cestovnom ruchu SR, ako aj to, prečo nie je prijateľné rozdeľovať v zmysle odškodnenia kancelárie na ACR, DCR a PCR.

Fórum pripravilo svoje vlastné nezávislé návrhy riešení, ktoré boli odoslané na Ministerstvo dopravy a výstavby.

Požiadali sme o prijatie a o odprezentovanie pripravovaných opatrení. Ich znenie nájdete tu:

Pridaj komentár