Kto ešte nehodil do cestovky kameňom?

Štát zakázal cestovanie do zahraničia za účelom rekreácie a tým opäť znemožnil podnikanie cestovným kanceláriám, ktoré už rok bojujú o prežitie.

Veľká časť z nich však doteraz, po 12 mesiacoch od začiatku pandémie, nedostala vyplatené ani kompenzácie nákladov na prevádzku, na základe kompenzačnej schémy MDV. Cestovné kancelárie pritom majú z minulej sezóny záväzky voči klientom vo forme odložených a náhradných zájazdov, ktorých realizácia je opäť v nedohľadne. Pri takomto radikálnom kroku musí byť súčasne jasne oznámené, ako budú kancelárie, agentúry, dopravcovia, sprievodcovia a všetci, ktorých sa obmedzenie týka skutočne efektívne štátom podporené, aby sa predišlo ich kolapsu a v konečnom dôsledku aj poškodeniu klientov.

Doterajší spôsob kompenzácií je žiaľ výrazne oneskorený a vzhľadom k vysokým doterajším stratám v sektore cestovného ruchu nie je v dostačujúcej výške. Záväzky CK voči klientom s ohľadom na vývoj situácie predstavujú ťažké bremeno na ich pleciach a je otázne, či bude bez efektívnej podpory štátu ďalej únosné.

To, čo však ,,cestovkárov” trápi možno najviac, je strata dôvery klientov. Rušenie a prekladanie už raz presúvaných zájazdov naruší dlhodobo budovanú dôveru klientov v cestovanie s cestovnými kanceláriami možno na dlhé roky.

A štát? Prilieva olej do ohňa. Namiesto racionálnych postojov k situácii podporuje mediálnu ,,kriminalizáciu” ľudí, ktorí sa po dlhých mesiacoch limitovaných možností pohybu rozhodli legálne vycestovať za slnkom, oddychom a rekreáciou. Slnko a pobyt pri mori dokázateľne podporuje nielen fyzické, ale aj duševné zdravie, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou komplexného obrazu zdravia. Vyťahovať z kontextu jednotlivé individuálne a výnimočné prípady nakazenia sa v zahraničí (kde je mimochodom situácia neporovnateľne lepšia) a nedať na misku váh pozitíva oddychu a rekreácie a napokon aj záchrany sektoru cestovného ruchu, považujeme za neprijateľné.

S rešpektom k potrebným opatreniam na ochranu verejného zdravia, vyzývame vládu, aby postupovala konzistentne, aby ruka v ruke s nevyhnutnými opatreniami išli efektívne opatrenia na záchranu sektoru cestovného ruchu a aby mediálnymi výstupmi nerozdúchavala negatívnu atmosféru a postoje voči cestovateľom a cestovným kanceláriám.

Sloboda pohybu a sloboda v cestovaní je základným právom každého z nás.

Pridaj komentár