JUDr. Marica Pirošíková – Vyjadrenie k výnimke z ustanovenia pre zaočkované osoby, vracajúcej sa na územie Slovenskej republiky.

Vyjadrenie k výnimke z ustanovenia pre zaočkované osoby, vracajúcej sa na územie Slovenskej republiky – rozdielny prístup z pohľadu uplatňovania karantény a povinnosti testovania – Príloha k otvorenému listu Slovenského fóra cestovnehu ruchu Ministerstvu zahraničných vecí SR a Ministerstu zdravotníctva SR.

JUDr. Marica Pirošíková,  advokátka, expert v oblasti ľudských práv, dlhoročná zástupkyňa Slovenska pred Európskym súdom pre ľudské práva.

Túto výnimku z ustanovenia považujem za jednoznačne diskriminačnú, pretože je v rozpore s zákazom obsiahnutom v článku 14 Dohovoru o ochrane ľudských práv zaobchádza rozdielne s osobami v porovnateľných situáciách. Zdôrazňujeme, že Výbor pre reguláciu zdravotných predpisov v mimoriadnych situáciách WHO ešte 15. januára 2021 odporúčal, aby krajiny nevyžadovali od prichádzajúcich cestujúcich dôkaz o zaočkovaní, a to vzhľadom na to, že vplyv očkovania na zníženie prenosu infekcie nie je známy a novoodhalené varianty koronavírusu by mohli znížiť účinnosť vyvinutých vakcín. 

V tomto ohľade upozorňujeme na to, že uvedené stanovisko potvrdzuje medializovaný prípad z Českej republiky plne zaočkovaného pacienta nakazeného juhoafrickou mutáciou so stredne ťažkým priebehom ochorenia. Tento prípad zjavne nie je ojedinelý. WHO sa zaoberá aj situáciou na súostroví Seychely, ktoré čelia ďalšej vlne pandémie, napriek tomu, že už zaočkovali 85 percent dospelých obyvateľov a 60 percent celkovej populácie. Tretina aktívnych prípadov sa prejavila u plne zaočkovaných ľudí. 

Preto sú zaočkovaní a nezaočkovaní v porovnateľných situáciách a nie je možné s nimi rozlične zaobchádzať a argumentovať pri tom ochranou verejného zdravia. Konanie ktoré zvýhodňuje očkovaných pri uplatňovaní práva na slobodu pohybu  môže dokonca ohroziť verejné zdravie, pretože zaočkovaní a neotestovaní cestujúci môžu šíriť ďalej nákazu a opätovne zhoršiť pandemickú situáciu. 

Upozorňujeme aj na Rezolúciu parlamentného zhromaždenia Rady Európy, hlavne bod 7.3.1, ktorý zdôrazňuje, že očkovanie má byť dobrovoľné a nikto nemôže byť k nemu nijakým spôsobom nútený. Naopak, štáty majú zabezpečiť, aby nikto nebol diskriminovaný za to, že sa nedal zaočkovať

Je zarážajúce, že na rozdiel od iných krajín vláda vylúčila pri všeobecne záväzných právnych predpisov, ktorými zasahuje do základných ľudských práv a slobôd, súdny prieskum, a to v priamom rozpore so záväzkami vyplývajúcimi z článku 6 a 13 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, na ktoré upozornila vo svojich stanoviskách Benátska komisia. V tomto ohľade uvádzame, že v iných štátoch sa právo na prístup k súdu garantuje. Ako príklad uvádzame francúzsku Štátnu radu, ktorá  je najvyššou súdnou inštanciou správneho súdnictva vo Francúzskej republike. Táto prejednala  počas 12 mesiacov 647 vecí na základe podaní jednotlivcov, asociácií či profesijných organizácií, v ktorých namietali vedenie pandémie zo strany vlády. 

V jednom z týchto prípadov zaujala postoj aj k slobode pohybu očkovanej osoby – 83 ročného dôchodcu, ktorý žiadal zrušenie cestovných obmedzení tak, aby sa viac nevzťahovali na zaočkované osoby. Jednalo sa o obmedzenie francúzskeho premiéra z 19. marca 2021, ktorý obmedzil cestovanie v 19 departmentoch, v ktorých bola situácia najkritickejšia. Dôchodca, ktorý už bol vakcinovaný, s bydliskom v jednom z týchto departmentov, namietal zásah do jeho slobody pohybu. Považoval obmedzenia v cestovaní, zákaz vychádzania a opatrenia lockdownu za takýchto okolností za nie viac nevyhnutné a primerané pre vakcinované osoby. Podľa rozhodnutia sudcu, aj keď vakcinácia poskytuje efektívnu ochranu, vakcinovaní ľudia môžu byť stále nositeľmi vírusu a prispieť k jeho šíreniu, v rozsahu dosiaľ neznámom. Zrušenie cestovných obmedzení by preto mohlo zvýšiť riziko infekcie. Z týchto dôvodov sa platné obmedzenia, ani pre očkované osoby, nezdajú neprimerané. Na tomto základe sudca pre naliehavé žiadosti zamietol žiadosť žalobcu. Po príchode zo zelených krajín je testovanie pre cestujúcich prichádzajúcich na Slovensko neopodstatnené a neprimerané obmedzenie slobody pohybu.  

JUDr. Marica Pirošíková

Pridaj komentár