LETO BEZ HRANÍC / letné cestovateľské fórum

Férové pravidlá v cestovaní

Sloboda pohybu a rovnoprávne podmienky v cestovaní a vzájomný rešpekt  sú základné premisy fungovania Slovenského fóra cestovného ruchu.

Vzhľadom na pomerne neprehľadnú situáciu ohľadom cestovania, ako aj na masívnu mediálnu kampaň, ktorá uprednostňuje jednu skupinu cestovateľov, sme sa rozhodli počas najbližších týždňov zrealizovať sériu verejných Zoom (online) cestovateľských stretnutí.

Séria online diskusií na aktuálne cestovateľské témy má za cieľ pomôcť zorientovať sa v spleti často sa meniacich pravidiel cestovania na vstupe do jednotlivých krajín aj pri návrate na Slovensko. 

Osobitne sa budeme venovať destináciám, ktoré umožňujú čo najjednoduchšie podmienky vstupu pre všetkých cestujúcich.

V projekte budeme spolupracovať s profesionálmi podnikajúcimi v cestovnom ruchu, s našimi destinačnými konzultantmi, ale aj s odborníkmi, lekármi, právnikmi a vedcami. 

Projekt zastrešuje: 

Slovenké fórum cestovného ruchu ( SFCR). 

Informačná, komunikačná a vzdelávacia platforma v oblasti cestovného ruchu. 

www. forumcr.sk, info@forumcr.sk

Hlavné spolupracujúce médiá:

1/ Online Magazín 40plus.sk

2/ TV Bratislava 

Úvodný verejný Zoom sa bude konať 

15.6. (utorok) o 20.00

téma:

ROVNOPRÁVNOSŤ V MOŽNOSTIACH CESTOVNANIA

– Výzva Slovenského fóra cestovného ruchu MZ a MZV k zrovnoprávneniu podmienok po návrate občanov na SK, dodržanie rovnoprávnych podmienok, ktoré boli navrhované pri prijímaní Covid pasov – napr. bezplatné testovanie.

– Znevýhodnenie neočkovaných – aký je pohľad lekára odborníka a právničky – expertky na dodržiavanie ľudských práv? 

Cestovateľský semafor a Covid pass – ,,zjednoduší” cestovanie?? 

A keď vyjde čas, porozprávame sa s lekárom internistom aj o lietaní zaočkovaných cestovateľov. Je skutočne riskantné?

Hostia diskusie sú: 

JUDr. Marica Pirošíková, expert na oblasť ľudských práv, dlhoročná zástupkyňa  Slovenska pri EÚ súde pre ľudské práva

MUDr. Andrej Janco, lekár, šéf Únie lekárov špecialistov

Moderuje: Martina Valachová

Hostitelia: 

Zuzana Ballaschová, predseda Slovenského fóra cestovného ruchu ( SFCR)

Lívia Čajová, konzultant SFCR pre cestovné kancelárie 

Prihlásovanie: 

link na pripojenie na ZOOM si vyžiadajte zaslaním mailu na : info@forumcr.sk, text Zoom Leto bez hraníc.

Zoom je verejný. Vaše otázky nám môžete zaslať vopred na info@forumcr.sk

Pridaj komentár