KOMISIA EÚ navrhla PREDĽŽIŤ PLATNOSŤ FUNGOVANIA COVID PASOV DO 30.6.2023

Covid pasy sú od ich zavedenia z pohľadu ich zmysluplnosti neopodstatnené, právne vágne, z pohľadu zásahu do ľudských práv neobhájiteľné a nemorálne.

Mnohé krajiny pristupujú tieto dni k rušeniu tzv. “Covid pasov” pre účely obmedzovania pohybu a prístupu k službám v rámci jednotlivých štátov tzv. rizikovým osobám. Tieto boli označené ako “rizikové” a diskriminované (a v mnohých krajinách vrátane SR stále sú) svojvoľne, bez dostatočných vedeckých dokazov, na základe nepresných testov, právne sporných vyhlášok a odporúčaní netransparentne zostavovaných komisií.

Opatrenia, ktoré boli / sú na ich základe uplatňované, sú deštruktívne pre hospodárstvo aj pre psychiku ľudí. Ich minimálna efektívnosť je už dnes zjavná pri porovnaní výsledkov v šírení ochorenia v krajinách s prísnymi a žiadnymi opatreniami.

Žiaľ, zjavné sú aj ekonomické dopady v krajinách, ktoré “natvrdo” zatvárali svoje ekonomiky v porovnaní so štátmi, ktoré zaviedli minimálne reštrikcie (Chorvátsko), alebo žiadne (Švédsko). Hoci Covid pas mal podľa pôvodného zámeru garantovať rovnosť práv očkovaným, testovaným a prekonaným (už od začiatku sa zámerne nepoužíval zjavne pojem “zdravým”), jednotlivé štáty ohýbali podmienky vstupu do ich krajín podľa vlastných kritérií (napr. Slovensko bezprecedentnou povinnou karanténou pri príchode pre všetkých, pokiaľ nie sú očkovaní).

EÚ dnes napriek tomu predĺžila ich platnosť za účelom tzv. “bezpečnosti cestovania” do 30.6.2023!

Kompletná správa tu: https: //www.schengenvisainfo.com/news/eu-digital-covid-certificate-to-be-extended-for-another-year-until-june-30-2023/?fbclid=IwAR2lfQVxQIEiUoVMxBtpEGXQ-wCgTgYm4eQUcZOiJf34E6EJwqo9Jfiumj8

ČO UVÁDZA SPRÁVA EU KOMISIE K NÁVRHU NA ICH PREDĹŽENIE – a čo je potrebné dodať?“

„Certifikát vznikol na jar minulého roku v snahe obnoviť “slobodu cestovania” v rámci bloku, pričom to isté začalo platiť na celom území EÚ v júli 2021. Členské štáty doteraz vydali viac ako 1,2 miliardy certifikátov.“ Od utorka 1. februára platia certifikáty pre zaočkovaných proti COVID-19 dvomi dávkami vo väčšine krajín EÚ na obdobie 270 dní, v ostatných ešte kratšie !! a bude sa požadovať pravidelné preočkovanie na ich predlžovanie.

„Komisia predložila návrh na predĺženie certifikátu o ďalší rok po vyhodnotení, že koronavírus je stále vysoko rozšírený v celom bloku, čím rozhodla, že “nie je možné prestať používať certifikát ako prostriedok bezpečného cestovania.” V správe k návrhu na predĺženie sa ďalej uvádza: “Komisárka pre zdravie a bezpečnosť potravín Stella Kyriakides tento krok pochválila a uviedla, že uľahčil bezpečný voľný pohyb v rámci celého bloku a uľahčil život občanom EÚ.“

– Dá sa skutočne považovať pohyb netestovaných osob za bezpečný, pokiaľ už po prvých mesiacov fungovania Covid pasu bolo zjavné, že očkovaní šíria ochorenie rovnako ako neočkovaní? Viaceré zdroje uvádzajú pri posledných mutáciách (Omicron) vyššie riziká nákazy práve pre očkované osoby.

V správe k návrhu sa ďalej píše: „Tento dôležitý nástroj bol kľúčom k riadeniu rizík a podpore opatrení v oblasti verejného zdravia na ochranu občanov počas pandémie. Dnes navrhujeme aktualizovať možnosti využívania osvedčenia na cestovanie po EÚ, aby sme našim občanom poskytli istotu, pokiaľ budú pretrvávať potreby verejného zdravia,“ uviedla komisárka.

Pojem verejného zdravia je manipulatívny, nepresný, historicky sa za pojem verejného zdravia a verejných záujmov skrývali neraz zločiny proti ľudskosti.

Správa pokračuje: “Poukázala tiež na to, že návrh obsahuje zmeny certifikátu s cieľom zosúladiť ho s najnovším vedeckým vývojom a epidemiologickými zmenami týkajúcimi sa COVID-19. Prvou navrhovanou zmenou v nariadení EÚ o digitálnom certifikáte COVID je, že vysokokvalitné laboratórne testy na antigén sú prijateľné na získanie certifikátu v snahe rozšíriť rozsah akceptačných testov z dôvodu vysokého dopytu po nich.

Testy, či už AG alebo PCR testy a ich sposob použitia boli vyhodnotené ako nerelevantné na zistenie skutočného zdravotného stavu osob, obzvlášť bez komplexného posúdenia lekára. Zákazky na získavanie testov, prevádzkovania testovacích centier sú zdrojmi obohacovania sa úzkeho kruhu osob a súkromných spoločností.

Správa ďalej uvádza: “Komisia má zároveň v úmysle aktualizovať certifikáty tak, aby obsahovali SPRÁVNY počet dávok očkovacích látok COVID-19, ktoré boli osobe podané.(vrátane dávok podaných v iných členských štátoch, ako je ten, ktorý certifikát vydal.)“

Presný a či “správny” počet dávok? Vzhľadom na nedefinovaný a stále sa meniaci pojem „úplného očkovania“ je opodstatnené sa domnievať, že počet dávok sa môže stať nástrojom na dlhodobú kontrolu občanov a krátenie ich práv.

Správa pokračuje: “EU Komisia chce vydávať certifikáty občanom, ktorí sú súčasťou klinických skúšok (!!!) vakcín proti COVID-19 v nádeji, že takýto krok podporí pokračujúci vývoj a výskum vakcín proti vírusu.“

Vydávať priepustku ku “slobode” a voľnému cestovaniu ako odmenu za účasť na klinických skúškach? Nemala byť cieľom certifikátov ochrana zdravia? Účastníci klinickej štúdie budú teda mať zabezpečené dočasné privilégiá bez ohľadu na ich zdravotný stav? Nedá mi nespýtať sa tiež – sú všetci očkovaní možno súčasťou nedobrovoľného experimentu, s cestovaním ako návnadou a dočasnou odmenou?

Záver:

Covid pasy ani po takmer roku ich fungovania nie je možné vyhodnotiť inak ako bezprecedentný zásah do ľudských práv a verím, že ich zavedenie bude raz historicky posudzované podobne, ako všetky ostatné diskriminačné a segregačné počiny (zločiny) v dejinách. Žiaľ, potvrdili sa tiež všetky pochybnosti a predvídateľné negatívne dopady, ktoré som uviedla v analýze, v rozhovore publikovanom pred zavedením Covid pasov- v apríli 2021: https://www.40plus.sk/co-je-to-covid-pass-v-cestovani/

Pridaj komentár