Prečo by Grécko malo zostať ,,zelené“.

So začiatkom septembra prišlo k výraznej zmene v ,,cestovateľskej mape“. Nové preradenie krajín do červených zón nás de facto pripravilo o možnosť predávať pobyty a cestovať popri ostatných červených krajinách aj do Španielska a Chorvátska. Vzhľadom na vyhlásenie, že sa uvažuje aj o preradení Grécka do červenej zóny, sme vypracovali krátku analýzu situácie z pohľadu cestovného ruchu a dôsledkov prípadného zavedenia opatrení, ktoré by zamedzili cestovaniu do Grécka. Máme zato, že rovnako ako je tomu v Českej republike, rozhodnutia krízového štábu by mali brať do úvahy aktuálne počty cestovateľov do danej oblasti a posudzovať riziko podľa jednotlivých regiónov, nie plošne, aby záver ktorý urobia, bol primeraný reálnemu riziku.

Prečo by teda Grécko malo zostať zelené?

GRÉCKO: Po 1. septembri Grécko zostalo jednou  z posledných 2 destinácií spolu s Talianskom, kde slovenské cestovky organizujú pobyty a v prípade Grécka aj chartrové lety.
Chartrové lety začali lietať z Bratislavy až v druhej polovičke júla. Cestovné kancelárie organizujúce pobyty v týchto oblastiach trpia obrovským poklesom tržieb. 
Dôvody: 

– veľmi neskorý začiatok sezóny, cca 7- 8 týždňov po bežnom začiatku,

 – limitovaný spôsob prepravy ( žiadne autobusy ani osobná doprava, kvôli požiadavke negatívnych testov na C19 pri vstupe do krajiny),

– letecká doprava umožňuje realizáciu pobytov len v niektorých destináciách – množstvo hotelov ,,mimo trasy leteckých mostov“ zostalo zatvorených.
Chartrové lety lietajú do destinácií: KRÉTA, RHODOS  a pravidelné linky lietajú do Thesaloník a na KORFU ( Ryanair) plus lety na Cyprus.
Odhadom sa teda v Grécku zrealizovalo dokopy iba ca 20- 25% z bežného obratu. Presné čísla zatiaľ nie sú dostupné.

Správa, ktorá preletela všetkými médiami koncom augusta o ,,nebezpečnom cestovaní do Grécka“ spôsobila následné obrovské škody – zrušené dovolenky z dôvodu obáv z karantény po návrate.
Z priloženej tabuľky je jasné, že v prípade Grécka je postihnutá hlavne oblasť Atén. Prikladáme aktualizovanú tabuľka ONLINE s počtami nakazených podľa lokalít v Grécku. https://coronavirus.pineza.eu/?fbclid=IwAR0g2l2Mpo4AHoakCiNwHEXPL1uPpKFwHy7d9HfHlKD_D9qZi4O-kTQWdYk
Vzhľadom na geografickú izolovanosť ostrovov je riziko šírenia nákazy do týchto oblastí ( a z týchto oblastí) pomerne nízke. Považovali by sme teda za racionálne rozhodnutie ponechať Grécko v zelenej zóne celé, resp. vyčleniť len oblasť Atén a umožniť tak pokračovať v chartrových letoch do destinácií KRÉTA A RHODOS a pravidelných letoch na KORFU. Pri takomto priamom spojení je riziko šírenia nákazy minimálne.

Záver: Cestovné kancelárie organizujú pobyty v  ostrovných destináciách Grécka, ktoré nie sú uvádzané medzi oblasťami s vysokým počtom pozitívne testovaných a riziko šírenia nákazy po prílete je nízke. Treba brať do úvahy, že predĺženie sezóny v Grécku môže významným spôsobom pomôcť cestovným kanceláriám, ktoré majú veľmi vážne ekonomické problémy v dôsledku krízy. Predčasné ukončenie letov by spôsobilo problémy aj leteckým prepravcom. Grécko pristupuje k opatreniam na zamedzenie šírenia nákazy veľmi zodpovedne a systémovo. Všetky tieto fakty by mali byť zohľadnené pri prehodnocovaní Grécka v zmysle ,,adepta“ na červený zoznam.

S cieľom ,,zachrániť Grécko“ sme analýzu poslali pred zasadnutím krízového štábu p. Martinovi Klusovi a na MZV.

Rozhodnutím krízového štábu nedošlo k zmene zaradenia Grécka na obdobie nasledujúcich 14 dní ( do 14.9.2020).

Pridaj komentár