České Fórum cestovního ruchu – kľúčový partner FCR SR.

Pracovné raňajky v Hospodárskej komore CZ. Nové významné partnerstvá pre Fórum CR SR.

Predseda Fóra cestového ruchu Ing. Zuzana Ballaschová sa v dňoch 15. – 16. marca zúčastnila na pracovných raňajkách organizovaných pre subjekty cestovného ruchu s témou REŠTART CESTOVNÉHO RUCHU na pôde Českej hospodárskej komory v Prahe.

V panelovej diskusii zástupcovia cestovného ruchu z viacerých segmentov, predovšetkým zástupcovia turistických destinácií (Valtice, Karlovy Vary), zástupcovia hoteliérov a kúpeľníkov, zástupca projektu Zachráňme cestovný ruch a zástupca štátnych inštitúcii (Czech Tourism) odprezentovali množstvo podnetných analýz, názorov, skúseností z obdobia Covid 19 krízy, ktorá zásadne postihla cestovný ruch, od 15. marca až do dnešných dní. Na pôde komory sa hovorilo o tom, aké efektívne boli opatrenia českej vlády na pomoc cestovnému ruchu, debatovalo sa o kúpeľníckych poukazoch, aký bol efekt tohto opatrenia, ktoré opatrenia sa hodnotia ako najefektívnejšie (vo všeobecnosti najviac podľa diskutujúcich pomohlo ,,Antivir“ opatrnie) a čo sa dalo zlepšiť.

Zaujímavá bola analýza sezóny zástupcami turistických destinácií. Zástupca regiónu Valtice hodnotil sezónu ako pomerne ťažko zmanažovateľnú kvôli ,,overturizmu“, ktorý táto špecifická sezóna priniesla do obľúbenej vinárskej oblasti a primátorka Karlových Varov prehodnocovala efektívnosť ,,lázeňských voucherov“, na ktoré vyčlenilo mesto značné prostriedky. Vo finále sa potvrdilo, že českí turisti využili možnosť spoznať túto inak cenove ťažko dostupnú destináciu, napriek tomu však len ťažko môžu domáci turisti nahradiť absentujúcich zahraničných hostí.

Debata sa viedla v pozitívnom duchu hodnotenia špecifickej sezóny a jej nevyužitých (využitých) potenciálov. Pre úplnosť treba povedať, že účastníci boli hlavne zo segmentu hoteliérov a štátnych organizácií. Jedným z faktorov relatívneho úspechu v prijímaní opatrení a ich aplikácii bola dobrá súčinnosť jednotlivých štruktúr CR medzi sebou a ochota spolupracovať zo strany vlády. V diskusii predsedkyňa slovenského Fóra CR predstavila Fórum cestovného ruchu a hovorila o potrebe nestratiť dôveru klienta v čase krízy.

Nasledovalo krátke osobné predstavenie Fóra cestovného ruchu pánovi riaditeľovi Czech Tourismu Ing. Jan Hergetovi (na fotke) a rokovanie so zástupkyňou českého Fóra cestovného ruchu Martinou Košlíkovou o súčinnosti a spolupráci organizácií. České Fórum cestovného ruchu je naším kľúčovým partnerom pre Českú republiku. Rokovania o dôležitých bodoch spolupráce s Fórom cestovného ruchu a o aktuálnych problémoch v obidvoch krajinách pokračovali aj nasledujúci deň i za prítomnosti výkonného riaditeľa Českej asociácie cestovných kancelárii ACK. Rokovania sa konali v hoteli KAMPA, ktorý je vlajkovou lod’ou zo siete Sivek Hotels Group. P. Sivekovi chceme poďakovať za poskytnutie príjemného zázemia na pobyt a pracovné stretnutia počas pobytu v Prahe.

Pridaj komentár